Edebiyat Yarışmaları


İMEAK DTO İzmir Şubesi 16. Resim ve Kompozisyon Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 3 Nisan 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 4 Bin 700 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi/özel tüm ilkokullar ve ortaokullar katılabilir.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Yarışmanın Amacı:
Topluma, özellikle gençlerimize deniz sevgisi, deniz temizliğini aşılamak ve denizcilik ekonomisinin ülkemiz için önemini anlatmak.


Dünya Su Günü Kompozisyon ve Resim Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 12 Şubat 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 12 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Kompozisyon Yarışması:
Amaç:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle Su ve İklim Değişikliği konulu kompozisyon yarışması ile konunun öneminin Ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.


Çok Kısa Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İzmir çapında tüm ortaokullardan 5,6,7,8. sınıf öğrencileri ücretsiz katılabilir.

Yarışma başvurusu bitti!

Amaç:
Çok Kısa Öykü Yarışması rtaokul (5, 6, 7, 8. Sınıflar) öğrencilerine yönelik olup yaratıcı yazmalarını geliştirmek, katılan öğrencinin kendine güvenini sağlamak, farklı okulları bir sanat etkinliğinde buluşturmaktır.


Bilgi Evleri 6. Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 7 Ocak 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 37 Bin 500 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 3 Kategoride: İlkokul, lise, üniversite öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

İşte Sizin ‘Öykü’nüz..!
Zeytinburnulu çocuk ve gençlere kitap sevgisiyle birlikte okuma alışkanlığını da kazandıran Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri, Öykü Yarışması ile tüm üyelerini yazmaya davet ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri, gelenekselleşen Öykü Yarışması’nın bu yıl 6’ncısını düzenliyor. Yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarını desteklemeyi hedefleyerek düzenlenen Öykü Yarışması; gençlere dilimizi doğru ve etkin bir biçimde kullanmayı, özellikle de öykücülüğümüze yeni eserler kazandırmayı hedefliyor.


Asırlık Egemenliğimiz Kompozisyon Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Mart 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 1050 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Tüm Hazırlık-9-10-11 ve 12’nci sınıf (lise) öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Projenin Konusu:
Milli Egemenliğin ilanının 100.yılında ASIRLIK EGEMENLİĞİMİZ konulu kompozisyon yarışması.


Tuvalden Kaleme Şiir ve Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 21 Şubat 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul ili ortaokullarının 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Yarışmanın amacı:
Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini edebiyatın çeşitli türleri ile ifade edebilme yeteneğini geliştirmek ve estetik duygu kazandırmak; edebiyatla buluşmalarım ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamak; düşünen, sorgulayan, araştıran, kendini doğru ve akıcı bir üslupla İfade edebilen öğrencilerimizi desteklemek; dilimizi, doğru ve kurallara uygun bir şekilde kullanmaya teşvik etmektir.
Verilen Görselden Hareketle Şiir Yazma Yarışmasına: 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ili ortaokullarının 5. 6. sınıflarında okumakta olan öğrenciler katılabilirler. Verilen Görselden Hareketle Öykü Yazma Yarışmasına: 2019-2020 eğitim öğretim yılında İstanbul ili ortaokullarının 7. 8. sınıflarında okumakta olan öğrenciler katılabilirler.


Nakıyye Elgün Ulusal Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 3 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye’deki resmî ve özel okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri

Yarışma başvurusu bitti!

Katılım Koşulları:

 • Eserler, Word belgesinde Arial 11 punto ile 2,5x2,5 kenar boşlukları bırakılarak 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Öyküler dört sayfadan uzun olmamalıdır.
 • Okullar, her sınıf düzeyinden birer olmak üzere ön elemeden geçirdikleri en fazla dört öykü türünde eserle yarışmaya katılabilir.
 • Her yarışmacı yarışmaya tek bir eserle katılabilir.
 • Eserler herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
 • Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması gerekmektedir.
 • Eserler Türkçe dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına uygun hazırlanmalıdır.
 • Eserlerin sol alt tarafına öğrencinin adı, soyadı, okulunun adı, sınıfı, okul telefonu, velisinin telefonu ve danışman öğretmeninin iletişim bilgileri yazılmalıdır.

1. Ulusal Fark Et Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Haziran 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin 500 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma 18 yaş üzeri herkese açıktır.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Farkındalık Yaratma ve Dayanışma Derneği (A-Fark) Öykü Yarışması Teknik Şartnamesi:
Yarışmanın Adı: 1. Ulusal Fark Et Öykü Yarışması Amaç: Fark Et sloganı ve edebiyatın bütünleştirici etkisi ile halkımızın farkındalık gerektiren konulara karşı ilgisini ve duyarlılığını arttırmak amacı ile düzenlenmiştir.
Yaşamda yeri olan tüm öğelere; insanlara, doğaya, hayvanlara ve bu öğeler arası, aksaklık, haksızlık, tehdit ve risk oluşturan eylemlere karşı bakışımız ve davranışlarımız doğanın akıl sahibi varlıkları olarak sorumluluklarımızın ne kadar farkında olduğumuzu gösterir. Bu kapsamda; Yarışma Konusu:

 • Maruz kalınan tehlikelere, risklere, aksaklıklara ve haksızlıklara karşı toplumun bilinç düzeyini arttırmak
 • Bireylerin; doğaya, insanlara ve hayvanlara karşı hassas ve duyarlı olmalarına katkı sağlamak
 • Kişilere sorumluluk duygusu aşılamak
 • Yardımlaşma ve dayanışmanın önemi gereği, kanayan yaralara, yüreklere dokunmak gibi farkındalık gerektiren konulardır.

2. Dede Korkut Uluslararası Hikâye Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Mart 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 13 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yetişkin kategorisine herkes katılabilir, öğrenci kategorisine sadece Elazığ'da öğrenim görenler katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Elazığ Belediyesi ve Bizim Külliye Dergisi tarafından hikâye yazma geleneğini teşvik etmek ve yeni nesillerin yazma eylemiyle daha yakın bir bağ kurmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 2. Dede Korkut Uluslararası Hikâye Yarışması başvuruları başladı. Ortaokul ve lise öğrencileri ile yetişkinlere yönelik iki ayrı kategoride düzenlenecek yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Mart 2020 tarihinde sona erecek.


Yaratıcı Çocuklar Derneği 12. Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 13 Mart 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye geneli Ortaokul ve Lise öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Yarışmanın Amacı:
Öğrencilerin hayal güçlerinin ve kendilerini yazı ile ifade etme yeteneklerinin gelişmesini sağlayarak, geleceğin yazarlarının yetişmesine katkıda bulunmak.