Edebiyat Yarışmaları


Öğretmenler Arası Anı Yarışması

Son başvuru tarihi: 18 Kasım 2019

Katılım Şekli: Okul müdürlüklerine teslim
Kısıtlar: Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda aktif olarak görev yapan öğretmen ve yöneticiler başvuru yapabileceklerdir
Başvuru bitti!

Yarışmanın Amacı: Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükselmesine katkı sağlayacak, birlik ve beraberliğini pekiştirmek, moral ve motivasyonlarını artırmak, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamasıyla öğretmenlerin eğitim öğretim ile ilgili yaşanmışlıklarının meslek yaşamlarındaki önemini çizmek, öğretmenlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, gelecek kuşaklara ve diğer öğretmenlere aktarılmasını sağlamak.


31. Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması

Son başvuru tarihi: 10 Ocak 2020

Toplam para ödülü: 15 Bin TL'dir

Katılım Şekli: Websitesi
Kısıtlar: Tüm lise öğrencileri ve yetişkinler katılabilir
Başvuru devam ediyor...

31’incisi Düzenlenen Gönen Belediye Belediyesi Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması Lise Ve Yetişkinler Bölümü Olarak Yapılacak. Yarışmaya Tüm Resmi Ve Özel Lise Öğrencileri Ve Yetişkinler Katılabilir.


24 Kasım Öğretmenler Günü Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışmaları

Son başvuru tarihi: 13 Kasım 2019

Katılım Şekli: Okula teslim
Kısıtlar: İstanbul'daki resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrencisi olmak..
Başvuru bitti!

Yarışmanın Amacı: Temel eğitim öğrencilerimizin Güzel Türkçemizin güzelliklerinden ve estetik değerlerden yararlanarak şiir ve kompozisyon türlerinin aracılığı ile öğretmenlik mesleği hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getirmesini sağlamak, öğretmenlik mesleğinin önemini kavramak..


Sufisin Ulusal Uzun Metraj Film Senaryo Yarışması

Son başvuru tarihi: 1 Nisan 2020

Toplam para ödülü: 30 Bin TL'dir

Katılım Şekli: Posta/Kargo
Kısıtlar: Her yaştan yarışmacı başvurabilir
Başvuru devam ediyor...

Amaç: Sinemanın başlangıç noktası olan filmin içeriğini oluşturan fikir, bizim festivalimizin ana omurgasını oluşturmaktadır. Festivalimizin ismini taşıyan Sûfi sinema film içeriklerinin, fikri belli bir bakış açısına göre senaryolaştıran sinema emektarlarının geçen yıl olduğu gibi bu yılda desteklenmesi amaçlanmaktadır. En iyi yönetmenin, en iyi yapımcının, en iyi görüntü yönetmenin seçildiği festivallerden farklı olarak senaristin bakış açısını ödüllendirme yoluna gitmektedir. Özellikle teknolojik gelişmelerin çağ atladığı şimdiki zamanda asıl değerin öz olduğunu, anlam olduğunu tüm dünyaya anlatma çabasında olan Sûfisin, Uzun Metraj Sinema Filmi Senaryo yarışması düzenlemeyi amaçlamaktadır.


Prof. Dr. Şerafettin Turan Ödülü Makale Yarışması

Son başvuru tarihi: 30 Ocak 2020

Toplam para ödülü: 1000 TL'dir

Katılım Şekli: E-Posta
Kısıtlar: Yarışmaya 17-25 yaş arasında olan (yüksek lisans ve doktora öğrencileri dışındaki) yükseköğrenim gören gençler katılabilir.
Başvuru devam ediyor...

DİL DERNEĞİ PROF. DR. ŞERAFETTİN TURAN YARIŞMASI 15 Ekim 2015’te yitirdiğimiz, yaşamı boyunca Türkçeye, kültür ve devrim tarihine, gençlerin yetişmesine emek veren, Dil Derneği’nin onursal başkanı Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra genç kuşakların dile ve toplumsal yaşama duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla yükseköğrenim gençliği arasında Dil Derneği Prof. Dr. Şerafettin Turan Yarışması adıyla bir düşünyazı (makale) yarışması düzenlemiştir.


İyiki Öğretmenim Resim, Şiir, Anı, Fotoğraf Yarışması

Son başvuru tarihi: 11 Kasım 2019

Katılım Şekli: E-Posta
Kısıtlar: Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenleri katılabilir
Başvuru bitti!

Yarışmanın Amaçları: Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda ve Yapılandırmacı bir anlayışla yeniden geliştirilen “Öğretim Programlarına uygun olarak öğretmenlerin resim, şiir, edebiyat (anı) ve fotoğraf sanatına olan ilgilerini öne çıkarma fikrinden hareketle aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir: -Öğretmenlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek, -Öğretmenlik mesleğinin toplumun geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çekmek, -Öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini çeşitli sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri için ortam sağlamak, -Toplumların bilişsel, sosyal, kişisel gelişimlerinde öğretmenin önemini; öğretmenlerin ürettikleri resim, şiir, anı, fotoğraflar yoluyla aktarmak


Gençlerden Ata'ya Mektup Yarışması

Son başvuru tarihi: 4 Mayıs 2020

Toplam para ödülü: 3 Bin TL'dir

Katılım Şekli: Elden/Online
Kısıtlar: Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel liselerde okuyan öğrenciler katılabilir
Başvuru devam ediyor...

Konu: “Gençlerden Ata’ya” Konulu Mektup Yarışması


Geleneksel Öykü, Deneme ve Kısa Film Senaryo Yarışması

Son başvuru tarihi: 30 Aralık 2019

Toplam para ödülü: 9 Bin 750 TL'dir

Katılım Şekli: E-Posta
Kısıtlar: Her yaştan yarışmacı başvurabilir
Başvuru devam ediyor...

Geleneksel Öykü, Deneme ve Kısa Film Senaryo Yarışması 📃Konu: “Erzurum’da Yaşamak” 🛄Son Teslim: 30 Aralık 2019 🎉Sonuçların Açıklanması: 30 Ocak 2020 Yarışmaya sen de katıl: yarisma@atauni.edu.tr


Dış İşleri Bakanlığı Makale Yarışması

Son başvuru tarihi: 15 Aralık 2019

Toplam para ödülü: 22 Bin 500 TL'dir

Katılım Şekli: E-Posta
Kısıtlar: Üniversitelerin Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümlerinde lisans öğrencisi olmak
Başvuru devam ediyor...

Konu: Küresel ve bölgesel düzeyde derin siyasi, ekonomik ve teknolojik değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimleri dikkate alarak dış politika araçlarını zenginleştiren ve güçlendiren aktörler küresel ve bölgesel rekabette kendi yerlerini sağlamlaştırmaktadır. Türkiye de “sahada ve masada güçlü diplomasi” için dış politika araçlarını çeşitlendirmekte, diplomasi ağını genişletmekte, insan sermayesi ve teknoloji yatırımlarına ağırlık vermektedir.


Ben Öğretmen Olsaydım Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Son başvuru tarihi: 8 Kasım 2019

Katılım Şekli: Okula teslim
Kısıtlar: Sakarya ili ve ilçelerinde okuyan ilköğretim ve lise öğrencileri
Başvuru bitti!

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına ilkokul öğrencilerinin şiir; ortaokul ve lise öğrencilerinin kompozisyon dallarında katılabilecekleri yarışma düzenlenecektir. Yarışmanın Konusu: İlkokul : “Ben Öğretmen Olsaydım…”(Şiir) Ortaokul ve Lise: “Ben Öğretmen Olsaydım…” (Kompozisyon)