100. Yıl Beste Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Aralık 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 22 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Bu yarışma Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen bir marş bestelenmesini amaçlamaktadır.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

100. Yıl Beste Yarışması

Beste Yarışması Başvuru Koşulları

 1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.
 2. Seçici kurul üyeleri ile Maltepe Üniversitesi Akademik-İdari kadro mensupları ve birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamazlar.
 3. Başvuru formu Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı web sayfasından ulaşılarak, en geç 15.12.2020 tarihine kadar e-posta yoluyla gönderilir. Diğer dokümanlar, herhangi bir kargo şirketi veya posta yoluyla en geç 15.12.2020 tarihinde adrese ulaşacak şekilde, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı
  Marmara Eğitim Köyü
  34857 Maltepe/İSTANBUL
  adresine gönderilir.
  Gecikmiş ya da eksik başvurular kabul edilmeyecektir.

Yarışma Şartnamesi

 1. Yarışmaya 1 Mart 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
 2. Yarışmaya gönderilecek eserin süresi en fazla 4 dakika olmalıdır.
 3. Eser, senfonik orkestra ve koro için (eğer istenirse solist de eklenebilir) bestelenmelidir.
 4. Yarışmaya katılacak eserin bir şiir veya metin üstüne bestelenmesi gerekmektedir. Eğer şiir veya metnin telif hakkı bulunuyorsa yarışmacı tarafından şiir veya metin sahibinden beste yapmak için izin alınmalı ve bu izin başvuru dosyasına eklenmelidir.
 5. Eserin metni, Cumhuriyetimizin 100. yılı marşına yakışır olmalı, siyasal içerik taşımamalı ve insan onuruna yakışmayan sözler içermemelidir.
 6. Eserin orkestrasyonu besteci tarafından yapılmalıdır.
 7. Eser özgün ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 8. Eserin teslimi 2 zarf halinde yapılacaktır:
  • 1.Zarf içinde: Eserin 6 kopyası (üzerinde başlık ve süresi olmak üzere)
   Bestecinin adı olmadan Sibelius veya Finale programı ile elektronik ortamda hazırlanmış nota ve ses kaydı olmalıdır.
  • 2.Zarf içinde: Eserin orijinali
   Besteci adı-soyadı, adresi, kısa bir biyografisi, son dönemde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafı (arkası yarışmacı tarafından imzalanmış olarak)
   Eserin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve icra edilmemiş olduğuna dair imzalı bir belge
   Muvafakatname (Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı web sayfasından indirilerek imzalanacak)
   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Formları (Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı web sayfasından indirilerek her iki nüsha da imzalanacak)
 9. Yarışma iki aşamadan oluşacak ve 2. aşama dinleyiciye açık olacaktır.
  Jüri: Herhangi bir derece vermeyebilir,
  Bir dereceyi iki yarışmacı arasında paylaştırabilir,
  Özel ödül veya dereceler verebilir.

Beste Yarışması Ödülleri

 • 1.lik Ödülü: 10.000 TL
 • 2.lik Ödülü: 7.000 TL
 • 3.lik Ödülü: 5.000 TL

Benzer İçerikler: