Zeynep Cemali Öykü Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 23 Mayıs 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Uzay

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta veya Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Zeynep Cemali Öykü Yarışması

Zeynep Cemali Öykü Yarışması

Günışığı Kitaplığı 2022 Zeynep Cemali Öykü Yarışması‘nı duyurdu.

 1. Yarışmaya Türkiye genelinde, 2021-2022 öğretim yılında tüm okulların 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyan öğrencilerin katılım hakkı vardır.
 2. Bir öğrenci yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir.
 3. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
 4. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
 5. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.
 6. 2022 yarışmasının ana teması “Uzay” kavramıdır. Bu yılki öykülerin bu ana temada, Zeynep Cemali’nin bir öyküsünde geçen “Gökyüzünde dönüp duran martılara baktı uzun uzun.” cümlesinden esinlenerek kaleme alınması önerilmektedir. Bu kılavuz cümlenin öyküde kullanılması şart değildir.
 7. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.
 8. Öykünün uzunluğunun 1,5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, dört (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.
 9. Öykünün başında öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan öğrencinin adı yer almalıdır.
 10. Öykünün posta veya e-posta yoluyla tek (1) kopya gönderilmesi yeterlidir. Yarışmaya kişisel e-posta adresinden değil, danışman öğretmen veya veli e-posta adresinden başvuru yapılmalıdır.
 11. Yarışmaya son başvuru tarihi 23 Mayıs 2022 Çarşamba günüdür.
 12. Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin, öykülerinin en son sayfasında kendi adı soyadı, okulunun adı, sınıfı, öğretmeninin adı soyadı, okul adresi ve okul telefon numarası, velisinin adı soyadı ve telefonu ile Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na daha önce katıldıysa, katılım yılı yazılmalıdır. Bütün bu bilgiler için, yarışmanın internet sayfasında ve EK-1’de yer alan Başvuru Formu ’nu eksiksiz doldurmak da yeterli olacaktır: https://gunisigikitapligi.com/projeler/zeynep-cemali-oyku-yarismasi-hakkinda/
 13. Öğretmen olarak, öğrenciye edebiyat sevgisi aşılayan, yarışmaya katılımı konusunda destekleyip, yol gösteren yalnızca bir isim belirtilmelidir. Türkçe dışında farklı bir branş öğretmeni de belirtilebilir.
 14. Başvuruların şartnameye uygunluğu raportörler tarafından denetlenir. Yarışmanın raportörleri Hande Demirtaş ve Oya Balkan’dır.
 15. EK-2’de ve yarışmanın internet sayfasında yer alan Veli İzin Yazısı’nın, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru evraklarıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 16. Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisi ve öğretmeninden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları EK-3’de yer alan “Katılımcı Aydınlatma Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru formunda adı geçen veli ve öğretmenin ayrı ayrı, bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evrakıyla birlikte düzenleyen kuruma göndermeleri gerekmektedir.
 17. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler seçici kurul tarafından değerlendirilir. Ödüle hak kazanan öyküler arasında herhangi bir derecelendirme yapılmayacaktır. Seçici kurul uygun gördüğü en az 3 öyküye ödül verir. Ödüllü öykülerin yanı sıra, dikkat çeken öyküler de Günışığı Kitaplığı tarafından yayımlanan ve ücretsiz dağıtılan Ödüllü Öyküler Kitapçığı’nda yer alır.
 18. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküleri yazan öğrencilerin tümüne ve öğretmenlerine yarışmaya katılımlarını belgeleyen, bir örneği EK.8’de yer alan dijital katılım sertifikaları yarışma sonuçlandıktan sonra gönderilecektir.
 19. Yarışmaya gönderilen öykülerin telif hakkı eser sahibine aittir. Günışığı Kitaplığı eser sahibinden izin almak kaydıyla yayımlama, yayma, işleme vb. hakkına sahip olacaktır. Bu hakların kullanımına ilişkin olarak Günışığı Kitaplığı öğrenci velilerinden EK-4’de yer alan Muvafakat Belgesi’ni almakla yükümlüdür.
 20. Önceki yıllarda Zeynep Cemali Öykü Yarışması’na katılarak ödül almış öğrenciler, farklı bir öyküyle de olsa, yarışmaya tekrar katılamazlar. Önceki yıllarda öyküleri Ödüllü Öyküler Kitapçığı’na “Dikkati Çeken Öyküler” olarak seçilmiş öğrenciler yarışmaya farklı bir öyküyle tekrar katılabilirler.
 21. Yarışmaya katılan öykülerin başka herhangi bir yarışmaya gönderilmemiş, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 22. Yarışmaya katılan öyküler üzerinde seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir, fazla sayıda noktalama ve yazım hatası içeren ve öykü formuna uygun olmayan uzunluktaki öyküler değerlendirme dışı bırakılabilir.
 23. Engelli öğrencilerin yarışmaya ve ödül kazandıkları takdirde ödül törenine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. (Örn: Görme engelli öğrencilerin Brail Alfabesi ile yazıp gönderdikleri öyküler, düzenleyen kurum tarafından Latin Alfabesine çevrilerek seçici kurulun değerlendirmesine sunulacak, ödül töreni sırasında engelli öğrenciye özel refakat görevlisi sağlanacaktır.)
 24. Günışığı Kitaplığı’na son başvuru tarihinden sonra ulaşan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ya da teknik aksaklıklar nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular için sorumluluk kabul edilmez.
 25. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göredir.

Başvuru:
Başvurular Günışığı Kitaplığı, Büyükdere Cad. İ. Polat Holding Binası 87/6 Mecidiyeköy 34387 İstanbul adresine kapalı zarf içinde posta/kargo yoluyla gönderilebileceği gibi; yarisma@gunisigikitapligi.com adresine e-posta ekinde de gönderilebilir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

E-posta ile yapılacak başvurular
Yarışmaya gönderilecek öykü .doc uzantılı “word” dosyası formatında, konu bölümünde “Zeynep Cemali Öykü Yarışması” ibaresi yer alan bir e-posta ekinde yarisma@gunisigikitapligi.com adresine gönderilmelidir. E-postayla yapılan başvurularda da, katılım koşullarının 12. maddesinde belirtilen tüm bilgiler yer almalıdır.

E-posta ekinde yer alması gereken diğer belgeler
Başvuru formu, veli tarafından imzalanmış “Veli İzin Yazısı”, veli tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma Metni”, veli tarafından imzalanmış “Muvafakat Metni”, öğretmen tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma Metni”.


Benzer İçerikler: