hayvanat bahçesi macerası

Alltech Resim Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Ocak 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 10500 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Geleceğin çiftlikleri

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Web sitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Alltech Resim Yarışması’na, temel eğitim seviyesinde (ilkokul-ortaokul) öğrenim gören, 2010 ile 2014 tarihleri arasında doğan, 7-11 yaşlarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler katılabilirler

Yarışma başvurusu bitti!

Alltech Resim Yarışması

Alltech Resim Yarışması Şartları

 1. Alltech Resim Yarışması, Alltech Biotecnology Gıda Tarım Hayv. Ürün. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (İş bu sözleşmede bundan sonra “Alltech” olarak anılacaktır.) tarafından 04.10.2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Yönetmeliği”nin 2 inci maddesi (ç) bendince Milli Piyango İdaresi’nin izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.
 2. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 3. Yarışma başvurusu öğrencinin velisi tarafından yapılmalıdır. Alltech gerekli durumlarda başvuruda bulunanın, öğrencinin velisi olduğuna dair kanıt ve belgeleri isteme hakkına sahiptir.
 4. Alltech Resim Yarışması’na temel eğitim seviyesinde (ilkokul-ortaokul) öğrenim gören, 2010 ile 2014 tarihleri arasında doğan, 7-11 yaşlarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler katılabilir.
 5. Yarışmacının velisi, başvuru öncesinde, yarışmacı adına www.aklimfikrimtarim.com (resim.aklimfikrimtarim.com) sitesinde yer alan tüm açıklamaları ve katılım şartlarını okuduğunu ve anladığını, bu yarışmanın katılım ve beyan taahütnamesini onaylayarak kabul etmektedir.
 6. İşbu beyan ve taahhütname belgesi, tek taraflı olarak yarışmacının mükellefiyetlerini belirlemekte olup Alltech’e herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.
 7. Yarışmacının velisi, yarışmacı adına www.aklimfikrimtarim.com adresindeki internet sitesinin “Resim Yarışması” sekmesinde yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz olarak doldurmalıdır. Resim çalışmasının fotoğrafını; uygun çözünürlükteki bir kamera veya mobil telefon ile, eser tam ve net görünecek şekilde, yatay olarak çekmelidir. Eserin JPEG ya da JPG formatındaki dijital resim dosyası başvuru formu ekine yüklemelidir. Başvuru formu altında yer alan Başvuru Şartları ve Gizlilik Politikası okunarak onaylanmalı, son olarak “Başvur” butonu tıklanmalıdır. Başvurunun başarıyla alındığına dair mesaj görüldüğünde başvuru tamamlanmış olacaktır. Başvuru formunda yer verilen e-posta adresine kayıt numarasını da içeren bir bildirim ayrıca gönderilecektir.
 8. Yarışmacının velisi, başvuru formunda yarışmacı ve veli ile ilgili verilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan etmektedir.
 9. Yarışmacının eserinin istenilen kriterlerde Alltech’e ulaştırılmaması halinde, internet sitesi üzerinden yapılan başvuru, başvuruda bulunanın “yarışmacı” sıfatını kazanmasına imkan vermez.
 10. Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca 1 resim ile ve kendi adına, bireysel olarak katılabilir.
 11. Yarışmanın ilk elemesini geçen eserler duyurulacak ve eserlerin asılları istenecektir.
 12. Elemeyi geçen yarışmacının eserinin aslıyla birlikte velisinin onayının yer aldığı “asıl eser bilgi-onay formu”, tercih edilecek ulusal kargo şirketlerinden biriyle, “gönderici/ gönderen ödemeli” olarak göndermelidir.
 13. Resim yarışması son başvuru tarihinden ve asıl eserlerin son teslim tarihinden sonra Alltech’e ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 14. Alltech, katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.
 15. Alltech, başvuru işlemleri ile ilgili öğrenci-veli-sınıf öğretmeni arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
 16. Yarışmaya katılan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir.
 17. Başvuru sırasında çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan yarışmacıların belirlenmesi durumunda bu yarışmacılar ödüle hak kazanamayacak olup, Alltech’in yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.
 18. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, Alltech ve grup şirketleri çalışanları, Alltech ve grup şirketlerine ticari bir ilişki kapsamında faaliyet alanının esasına ilişkin hizmet verenler, jüri üyeleri ile tüm bu kişilerin 1. derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 19. Alltech yarışma kapsamında takvimini, ödülleri, jüri üyelerini, seçme kriterlerini ve bu yarışma kapsamında ilan edilen diğer maddeleri Millî Eğitim Bakanlığı’ndan onay almak şartı ile değiştirme hakkına sahiptir. Alltech işbu beyan ve taahhüt belgesi ile yarışma katılım koşulları ile sonuç bildirimi ve ödüllendirme programının her aşamasında gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.
 20. Herhangi bir hukuksal ihtilafta Alltech elindeki belge ve bilgiler ile Alltech’in her türlü kaydının, kesin delil niteliği taşıdığı HMK md. 193 gereğince bunun bir delil sözleşmesi olduğu, yarışmacı tarafından kabul beyan ve taahhüt edilmiştir.
 21. Yarışmaya başvururken bildirilen kişisel verilerin gizliliği, korunması ve işlenmesi ile ilgili aydınlatıcı şirket gizlilik politikası metni, başvuru formu altında yer alan bir linkle, yarışmacının velisinin incelemesine sunulmuştur. Alltech Resim Yarışması’na başvuruda bulunan yarışmacı adına velisi; başvuruyu yapmadan önce şirketin gizlilik politikasını okuduğunu ve onayladığını, kişisel verilerin korunması hakkındaki kanun gereğince bilgilendirildiğini ilgili linkin yanında yer alan kutucuğu işaretleyerek kabul etmektedir.
 22. Yarışmacılar, yarışmacıların velileri, yarışma öncesi ve sonrasında kendileri ve eserlerle ilgili ilgili ses, yazı ve görüntülerin Alltech’in tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde geleneksel (TV, gazete, dergi) ve dijital (web, sosyal medya kanalları) medya kanallarında ve şirketin basılı pazarlama materyallerinde yayınlanmasını katılım ve beyan taahhütnamesini onaylayarak kabul etmektedir.
 23. Yarışmacılar kazandığı ödüllerden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez ve nakdi olarak talep edemezler.
 24. Alltech ve grup şirketleri, katılımcılar tarafından, velilerinin onayı ve/veya öğretmenlerinin bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamayacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında hizmet aldığı 3.kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, bu verileri satmayacak, kiralamayacak ve/veya hiçbir şekilde kullandırmayacaktır. Alltech bu verileri, yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, yarışma kapsamındaki iletişimi sağlamak, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) edinmek ve genel olarak katılımcı profilini belirlemek gibi amaçlarla, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinin yürürlük tarihi itibariyle, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalkması veya kanun hükümleri kapsamında kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme, yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkında sahiptir.

Resim Yarışması Teknik Şartları

 • Resimler, 35x50 cm. ebatlarındaki resim kağıdına ve yatay olarak yapılmalıdır.
 • Resim çalışmalarına herhangi bir paspartu yapılmamalıdır.
 • Pastel boya kullanılmalıdır.
 • Yarışmacılar resim kağıdının dokusu, rengi, gramajı gibi özelliklerini belirlemede serbesttir.
 • Resmin ön yüzünde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resim veya yazı bulunmamalıdır.
 • Değerlendirme süreci sonrasında elemeye kalan eserlerin asılları isteneceğinden resmin arka yüzünün

Resim Yarışması Ödüller

Yarışmayı kazanan 6 yarışmacıya verilecek nakit para ödülü: 1.750 Türk Lirası’dır.

Başvuru


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası