Güncel Resim Yarışmaları 2019

Bu sayfada ülkemizde düzenlenen resim yarışması, kayıtları bulunmaktadır. Bu resim yarışmalarının bazılarında para ödülü bulunmaktadır. Aşağıda gösterilen resim yarışmaları 2019 ve 2020 yılında yapılacak olan yarışmaları göstermektedir.


İMEAK DTO İzmir Şubesi 16. Resim ve Kompozisyon Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 3 Nisan 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 4 Bin 700 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi/özel tüm ilkokullar ve ortaokullar katılabilir.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Yarışmanın Amacı:
Topluma, özellikle gençlerimize deniz sevgisi, deniz temizliğini aşılamak ve denizcilik ekonomisinin ülkemiz için önemini anlatmak.


Dünya Su Günü Kompozisyon ve Resim Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 12 Şubat 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 12 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Kompozisyon Yarışması:
Amaç:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle Su ve İklim Değişikliği konulu kompozisyon yarışması ile konunun öneminin Ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.


Tüketici Hakları Resim Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 7 Şubat 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma ortaokul 5,6,7 ve 8 inci sınıflar için yapılacaktır

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Eğitim çağındaki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacı ile Genel Müdürlüğümüzce 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı içerisinde “Tüketici Hakları” konulu, ülke çapında resmi ve özel okulların, ortaokul 5.6.7.8. sınıf öğrencileri için RESİM YARIŞMASI düzenlenmiştir.


Hayal Melodileri Resim Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 3 Şubat 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 22 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Üniversitelerin sanat eğitimi veren fakültelerinin sanat eğitimi veren bölümlerinde veya Eğitim Fakülteleri’nin Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimini sürdüren lisans öğrencileri ve tüm bu bölümlerin lisansüstü programlarında eğitim gören lisansüstü öğrenciler katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

“Hayal Melodileri” Resim Yarışması, opera sanatına olan ilgiyi arttırmak, sanat eğitimi alan öğrencilerin sanatsal üretimlerine destek vermek ve ülkenin sanat ve kültür hayatına çeşitlilik getirerek katkıda bulunmak amacıyla düzenlenir. Bu amaç çerçevesinde katılımcılardan, belirlenen bir operayı dinlemeleri, operanın kendisini ya da içinde geçen bir bölümü, şarkıyı veya melodiyi (anlamını bilerek ya da bilmeyerek) resimsel bir anlatım dili ile ifade etmeleri ve bu eseri oluşturma sürecinde yaşadıkları duygu ve düşünceleri özetleyen bir metin yazmaları beklenmektedir.


10. PONART Resim Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 24 Nisan 2020

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya Üniversitelerin Ön Lisans, Lisans Ve Yüksek Lisans Öğrencileri Katılabilir.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Yarışma; üniversitelerin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Eserler, Pentür ve Baskı Resim kategorilerinde ayrı ayrı değerlendirilecektir. Katılımcılar en fazla üç eserle Katılımcı; adı, soyadı, adresi, telefon bilgilerini, okul ve bölümünü,fotoğraflı özgeçmişini ve eserin boyutları, eserin adını bilgi formuna yazarak eserin arkasına yapıştırıp göndermelidir. Eserlerin orjinallerinin gönderilmesi zorunludur. Fotoğraf, cd, vb gönderiler kabul edilmeyecektir. Pentür eserlerin kısa kenarı 35 cm’den az / uzun kenar ölçüsü 100 cm’den çok olmamalıdır. Baskı Resim eserlerin kısa kenarı 20 cm den az olmamalıdır. Yarışma Hahnemühle kağıt veya PonART tuval üzerine; Lukas yağlıboya, akrilik boya, suluboya, guaj ve baskı boyaları, PonART fırça, yağlı boya, yağlı pastel ve guaj boyalar, Panpastel, EberhardFaber pastel ve çizim kalemleri ile yapılmış tüm boya teknikleri ve karışık teknik ile yapılan çalışmalara açıktır. Konu serbesttir. Son katılım: 9 Mayıs 2020 (Eserlerin firmamıza son varış tarihi 11 Mayıs 2020’dir.) Kargodan kaynaklı gecikmelerden firmamız sorumlu değildir. Değerlendirmeden sonra ödül alan eserler hariç tüm eserler iade edilecektir. Ödül ve mansiyon alan eserlerin katılımcıları,eserlerini ve her türlü kullanım hakkını Art Boya Ltd.Ş.’ne vermiş sayılır. Katılımcılar yarışmaya kalmakla katılım şartlarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılırlar. Hiçbir itiraz kabul edilemez.

Ödüller: Pentür Resim Birincilik ödülü: 1500 TL değerinde resim malzemesi İkincilik ödülü: 1000 TL değerinde resim malzemesi Üçüncülük ödülü: 750 TL değerinde resim malzemesi Mansiyon/3 adet: 500 TL değerinde resim malzemesi