Liseler Arası Edebiyat Yarışmaları 2020


4. Dijital Hikaye Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 26 Mart 2021

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul ilindeki tüm devlet ve özel okullar düzeyinde öğrenim gören lise öğrencilerine açıktır.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Terakki Vakfı Okulları İstanbul 4. Liseler Arası İngilizce Dijital Hikaye Yarışması'nın konusu Pandemi Günlükleri'dir

Terakki Vakfı Okulları 21. Şiir Festivali

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 5 Mart 2021

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul ilindeki tüm devlet ve özel okullar düzeyinde öğrenim gören lise öğrencilerine açıktır.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

21.Şiir Festivalimizin bünyesinde tematik koşullu Terakki Lisesi ve Liseler Arası Şiir Yarışması

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynakları Makale Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 19 Mart 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 3 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye genelindeki resmi proje liselerinde eğitim gören Hazırlık, 9.-10.-11.-12.sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi koordinatörlüğünde Türkiye'deki tüm proje liselerinde öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynakları adlı makale yazma yarışması düzenlenecektir

İstanbul Temalı Hikâye Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Şubat 2021

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı bütün resmî/özel okullarda okuyan lise öğrencilerimiz katılabilecek.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

İstanbul'u Okuyorum projemiz kültürel çalışmalara katkı sunmak amacıyla hikâye yarışması düzenliyor

Çarşamba Belediyesi Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Mart 2021

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye’deki 16 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı kapsamaktadır

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Çarşamba Belediyesi tarafından Öykü Yarışması düzenleniyor

X. İngilizce Yaratıcı Yazın Kompozisyon Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Mart 2021

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma, Türkiye’deki tüm lise öğrencilerinin gönüllü ve ücretsiz katılımına açık olacaktır.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim-Tercümanlık Bölümleri tarafından ve Yabancı Diller Anabilim Dalı’nın desteğiyle 28.05.2021 tarihinde X. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması düzenlenecektir.

Karabağ Şehitlerine Şiir Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Nisan 2021

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma lise öğrencilerine yöneliktir.(9-12. Sınıf)

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Karabağ Şehitleri ve Karabağ Zaferi şiir yarışması Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ve Azerbaycan Yazarlar Birliği iş birliğinde düzenlenmektedir.

II. Gençler Arası Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Nisan 2021

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 13-29 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabilecek.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2. Gençler Arası Öykü Yarışması düzenliyor.

Ramazan Dikmen Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Mart 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 14 Bin 500 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Orta öğretim öğrencileri ve bütün yetişkinler katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Dursunbey Belediyesi Ramazan Dikmen Öykü Yarışması düzenliyor.

İstiklal Şairimize İstikbalden Mektup Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 25 Şubat 2021

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 13-17 yaş kategorisi ve 18-25 yaş kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Yarışma kapsamında, yarışmacılar İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a mektup yazacaktır.

Ufka Yolculuk Kitap Okuma Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 12 Nisan 2021

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya 31 Aralık 2020 tarihi esas alınarak 20 yaşından büyük olanlar (31.12.2000 tarihi ve bu tarihten önce doğanlar) katılamazlar

Yarışma başvurusu devam ediyor...

9. Ufka Yolculuk “Sağlıklı Yaşam” konulu yarışması ile “Bir ülke halkının sağlığı, bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir” sözünde de vurgulandığı gibi; bugün ve yarın için sağlıklı, güçlü nesillerin yetişmesinde pay sahibi olmayı ve çocuklarımızda doğru kaynaktan doğru bilgilerle farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır."

Bana Yalova'yı Anlat Kısa Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 26 Şubat 2021

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel liselerde okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Yerel özelliklerin olduğu postmodern çağ olarak atfedilen günümüzde, değerlerimiz disiplinlerarası bir yaklaşımla okullarımızda yükselmektedir. Bu bağlamda ilimizin edebi değerini arttırmak, okullarımızdaki genç kalemlerin sesini duyurmak amacıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Bana Yalova’yı Anlat Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenlemiştir.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Mart 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 180 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından görsel ve edebi kategorilerde hazırlanacak olan eserleri kapsayacaktır.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması 2011 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılmaktadır.

Anadolu Erenleri Deneme Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Nisan 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 2 Bin 750 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya resmi ve özel liselerde eğitim gören öğrenciler katılacaklardır

Yarışma başvurusu devam ediyor...

UNESCO 2021 Hacıbektaş, Yunus Emre ve Ahi Evran yılı dolayısıyla lise öğrencileri arasında ödüllü Anadolu Erenleri temalı deneme yarışması düzenleniyor

Güncelle Masal ve Hikaye Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Nisan 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6000 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbul ilinde yerleşik tüm lise ve dengi okulların, tüm Fransız Liselerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfları, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan öğrencilerin katılım hakkı vardır

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Özel Saint Michel Fransız Lisesi her sene olduğu gibi yine Güncelle Masal ve Hikaye Yarışması düzenliyor.

Telsim Kısa Öykü Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Nisan 2021

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel okullardaki Ortaokul (6.7.8.) ve Lise (9.10.11.12.) öğrencileri katılabileceklerdir.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Telsim ile birlikte ülkemizin geleceği olan çocukların ve gençlerin, okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı koymak, onlara edebiyatı sevdirmek, geleceğin yazarlarına fırsat vermek ve onları teşvik etmek amacıyla, Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenliyor.

Türk Eğitim-Sen Şiir Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Şubat 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 49 Bin TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma; Üyeler, Yükseköğretim ve Ortaöğretim olmak üzerek üç kategoride düzenlenecektir.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Türk Eğitim-Sen 3 kategoride şiir yarışması düzenliyor

13. Attila İlhan Kompozisyon Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 26 Şubat 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 3750 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ülkemiz içinde resmi/özel lise ve dengi okullarda okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması Konusu Bilgi, mutluluğa zarar verebilir mi?. 13. Düzenlenen Yarışmaya Türkiye Geneli Resmi Ve Özel Lise Ve Dengi Okul Öğrencileri Katılabilir.

Kapadokya Üniversitesi Öykü Yazma Yarışması 2021

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Nisan 2021

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 3750 TL'dir

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Tüm lisesi öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu devam ediyor...

Kapadokya Üniversitesi lise öğrencileri arası öykü yazma yarışması düzenliyor.

Farabi Deneme Yarışması

🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 26 Mart 2021

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye’deki resmi ve özel tüm lise öğrencilerine açıktır ve ücretsizdir.

Yarışma başvurusu devam ediyor...

2020 yılının Farabi Yılı olması nedeniyle onun adına düzenlediğimiz deneme yarışması ile ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere Farabi’yi yakından tanıtmak ve yaşatmak, yaratıcı ve özgün yazarlığa teşvik etmek, Türkçenin etkin kullanımını özendirerek, öğrencileri düşünmeye, tahayyül etmeye, yazmaya yönlendirmek ve yorum becerilerini geliştirmek amaçlamaktadır

Geçmiş Edebiyat Yarışmaları