hayvanat bahçesi macerası

2019 GO Tiyatro Oyun Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 11 Ekim 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 3000 TL'dir

Yarışma başvurusu bitti!


Amaç Geleneksel Anadolu Tiyatrosu’nu günümüze uygun olarak yaşatmak ve sürdürmek, Batı Tiyatrosu’nun çoğu zaman Doğu ve Anadolu Tiyatrosu’nun kalıplarını, dramatikolanaklarını, biçem özelliklerini kullandığını kamuoyuna anlatmak ve göstermek, tiyatro yazarlarını bu konuda teşvik etmek, “Ulusal olmadan evrensel olunamayacağı” gerçeğinden hareketle Anadolu’nunTiyatrosu’nu yaşatmak ve tanıtmak, gelecek kuşaklara doğru bir tiyatro mirası bırakmak amacıyla, yeni oyunlar yazılmasını sağlamaktır.

Konu Geleneksel Anadolu Tiyatrosu’ndan beslenen, kalıplarını, biçem özelliklerini taşıyan ve gelenekseli günümüze getiren yeni yazılmış oyunlar.

Katılma Koşulları Yarışmaya, herkes katılabilir. Katılım dili Türkçedir. Herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Oyunlar, yetişkin ve gençliğe yönelik olabilir. Kısa ve uzun oyun olabilir. Metinler, Times New Roman, 12 punto, 1.5 aralıklı, A4 sayfaya yazılmalıdır. Belirtilen biçimde yazılmayan metinler değerlendirme dışı tutulacaktır. Oyunlar, son başvuru tarihine kadar sözlü ve/veya yazılı/veya sanal ortamda yayınlanmamış, amatör ve/veya profesyonel herhangi bir topluluk tarafından oynanmamış olmalıdır. Yarışmada derecelendirme yoktur. Seçici kurul oy çokluğu ile karar verecektir. Metinler, 11.Ekim.2019 tarihine kadar 9 adet (dokuz) kopya ve 1 adet CD ile Gülçin Üstüntaş Cihangir Mahallesi, Kumrulu yokuşu No: 14/1 Şen Apt. Beyoğlu- İstanbul adresine teslim edilmeli ya da kargo ile gönderilmelidir. (dokuz) kopyanın her birinin üzerinde 5 basamaklı (harf veya sayı) bir rumuz yazılmalıdır. Metin yazarının adı, soyadı, özgeçmişi, açık posta adresi, elektronik posta adresi, sabit ve mobil telefon numaraları kapalı bir zarfın içinde metinlerin yer aldığı paketin içine konmalıdır. Kimliği ve rumuzu olmayan metinler değerlendirme dışında tutulacaktır. Katılımcılar, yarışmaya birden fazla metinle -aynı rumuzu yazmak kaydıyla-katılabilirler. Seçici kurul gerek gördüğünde özel ve övgüye değer oyun ödülleri verebilir. Ancak yukarıda da anlatıldığı gibi Geleneksel Anadolu Tiyatrosu’ndan (Orta oyunu, Meddah, Dramatik Köylü Oyunları vb.) beslenen, kalıplarını, biçem özelliklerini ve gelenekseli moderne taşıyan oyunlar olmalıdır. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği yarışma sonunda ödül alan eserleri, yazarın adı belirtilmesi koşuluyla ticari amaç gözetmeksizin etkinliklerinde, derneğin web sitesinde, sosyal medya hesaplarında ve tarafımızdan bastırılacak kitaplarda yayınlanması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.

Detaylar ve başvuru için


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası