Deneme Nedir?

Deneme, kişinin konu üzerinde edindiği düşünsel ve özel görüşlere dayalı kesin yargıları olmayan kısa metinlerdir. Toplumsal konulardan uzak, iç çatışmalara ve soyut dünyalardan beslenir. Senli Benli Deneme ve Düzenli Deneme olarak ikiye ayrılır. Konu sınırlılığı bulunmaz, günübirlik yazılardır, kanıtlama amacı gütmez. Ünlü Eleştirmen Nurullah Ataç’ın dediği gibi “Deneme ben’in ülkesidir.”