hayvanat bahçesi macerası

DSİ Kompozisyon, Resim, Fotoğraf Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 11 Şubat 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 42000 TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Yeraltısuyunu Görünür Yapmak

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.

Yarışma başvurusu bitti!

DSİ Kompozisyon, Resim, Fotoğraf Yarışması

DSİ Dünya Su Günü Kompozisyon, Resim, Fotoğraf Yarışması

Devlet Su İşleri 22 Mart Uluslararası Dünya Su Günü Kompozisyon, Resim, Fotoğraf Yarışması düzenlemektedir.

DSİ Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması

 1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.
 2. Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt ve yarışma sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır.
 3. Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, ulaşılabilecek okul telefonu ve adresi, velinin ve danışman öğretmenin (kişinin kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.
 5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, internetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozisyonlar ile katılabilir.
 6. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 11.02.2022 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan kompozisyonlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.
 7. Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
 8. Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

DSİ Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması Ödülleri

 • Birincilik ödülü : Plaket ve 3500 TL
 • İkincilik ödülü : Plaket ve 3000 TL
 • Üçüncülük ödülü : Plaket ve 2500 TL

DSİ Dünya Su Günü Resim Yarışması

 1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.
 2. Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların, başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt ve yarışma sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkanları sunulacaktır.
 3. Resimler, A3 (29.5 cm x 42 cm) resim kâğıdına pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniği ile yapılacaktır. Bunların haricindeki, ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Resimlerin arka yüzüne, öğrenci ve resim öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, okul adresi ve telefonu, velinin veya danışman öğretmenin (kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.
 5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, resimlerin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yardım alınmamış eserleriyle katılabilir.
 6. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 11.02.2022 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan resimler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.
 7. Resim, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.
 8. Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

DSİ Dünya Su Günü Resim Yarışması Ödülleri

 • Birincilik ödülü : Plaket ve 3500 TL
 • İkincilik ödülü : Plaket ve 3000 TL
 • Üçüncülük ödülü : Plaket ve 2500 TL

DSİ Dünya Su Günü Fotoğraf Yarışması

 1. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 3 adet fotoğraf çalışmasıyla katılabilir
 2. Yapılacak fotoğraf çalışmalarının ebatları; uzun kenarı 40 cm geçmeyecek, kısa kenarı ise 18 cm den küçük olmayacak ayrıca 300 dpi çözünürlükte olacak şekilde baskısı alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Fotoğraflar renkli olacak, söz konusu ölçü dışında fotoğraflar ve siyah beyaz çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Eserin dereceye girmesi durumunda ise JPEG halleri CD’ye kaydedilerek posta yolu ile gönderilecektir.
 4. Eserler kesinlikle hiç bir tasarım programı ile oynanmamış orijinal hali ile olmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, fotoğrafın tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.
 6. Fotoğraf çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her fotoğraf çalışmasının arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır.
 7. Fotoğraf, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

DSİ Dünya Su Günü Fotoğraf Yarışması Ödülleri

 • Birincilik ödülü : Plaket ve 4500 TL
 • İkincilik ödülü : Plaket ve 4000 TL
 • Üçüncülük ödülü : Plaket ve 3500 TL

DSİ Dünya Su Günü Afiş Yarışması

 1. Yarışma seçici kurul dışında tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açıktır. Yarışmaya her katılımcı en çok 2 adet afiş çalışmasıyla katılabilir.
 2. Yapılacak afiş çalışmaları 50x70 cm ebadında dik olacaktır. Söz konusu ölçü dışında yapılan afişler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Afişlerin hazırlanmasında; bilgisayar ortamında grafik tasarım çalışmaları, vb. kullanılması zorunludur.
 4. Afişler en az 300 DPI çözünürlükte ve CMYK (4 renk) hazırlanacak olup afişlerin basılı hali Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Eserin dereceye girmesi durumunda proje ve JPEG halleri CD’ye kaydedilerek posta yolu ile gönderilecektir.
 5. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, afişin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yayın içerisinde yer almamış eserleriyle katılabilir.
 6. Afiş çalışmaları üzerinde “22 Mart Dünya Su Günü” ibaresi ve “DSİ Logosu” mutlaka yer alacaktır. Katılımcılar DSİ logosunun orijinalini www.dsi.gov.tr internet adresine girerek temin edebilirler. Ayrıca katılımcı konu bütünlüğüne bağlı olarak kendisinin belirlediği sloganı da afiş üzerine işleyebilir. Afiş çalışmalarının üzerinde katılımcının ismi ve imzası kesinlikle bulunmayacaktır. Ancak her afiş çalışmasının arkasında katılımcının adı soyadı, açık adresi ve ulaşılabilecek telefonları yazılacaktır.
 7. Afiş, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmelidir. Ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

DSİ Dünya Su Günü Afiş Yarışması Ödülleri

 • Birincilik ödülü : Plaket ve 4500 TL
 • İkincilik ödülü : Plaket ve 4000 TL
 • Üçüncülük ödülü : Plaket ve 3500 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası