hayvanat bahçesi macerası

Makale Nedir?

Makale, kişinin edindiği bir görüşü kanıtlarıyla birlikte açıklaması, savunması veya yermek için yazılan düşünce yazılarıdır. Belli bir çerçeve içerisinde detaylı bir nesnel dil kullanılarak içeriği kapsayan, süslü anlatımlardan uzak olan bilgi verme amacını taşıyan yazı türüdür. Edebi ve Mesleki Makale olarak ikiye ayrılır. Her konuda yararlı bilgiyi okura ulaştırır. Gerçek ve nettir.

Türk Edebiyatında Makale Temsilcileri

İbrahim Şinasi (1826-1871)

Makale Alanında Bilinen Eserleri: Mukaddime.


Ziya Gökalp (1876 – 1924)

Makale Alanında Bilinen Eserleri: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak.


Namık Kemal (1840 – 1888)

Makale Alanında Bilinen Eserleri: Mes Prisons Muahezenamesi, Renan Müdafaanamesi.


Cenap Şahabettin (1870-1934)

Makale Alanında Bilinen Eserleri: Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh.


Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958)

Makale Alanında Bilinen Eserleri: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar.


Yaşar Nabi Nayır (1908-1981)

Makale Alanında Bilinen Eserleri: Edebiyatımızın Bugünkü Eserleri.


Hasan Ali Yücel (1897-1961)

Makale Alanında Bilinen Eserleri: Pazartesi Konuşmaları, İyi Vatandaş İyi İnsan.


Mehmet Kaplan (1915-1986)

Makale Alanında Bilinen Eserleri: Büyük Türkiye Rüyası, Kültür ve Dil, Nesillerin Ruhu.


Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962)

Makale Alanında Bilinen Eserleri: Edebiyat Üzerine Makaleler.

Ahmet Hamdi Tanpınar Adına Yarışmalar

Samiha Ayverdi (1905-1993)

Makale Alanında Bilinen Eserleri: Yusufçuk.


hayvanat bahçesi macerası