hayvanat bahçesi macerası

Mefahir-i Ecdad Beste Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Kasım 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 117 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Yiğitlik ve Kahramanlık Türküsü, Fetih ve Mehter Marşı

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Mefahir-i Ecdad Beste Yarışması

Amaç:

 • Türk Müziği Repertuarını iki ayrı başlıkta verilen biçim ve türleri ile geliştirmek
 • Bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek
 • Yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır
 • Milletimizin son dönemde birlik ve bütünlüğünü kavramasında öne çıkan milli ve manevi değerleri müzik yoluyla gelecek nesillere aktaracak eserlerin ortaya çıkmasına hizmet etmektir.
 • Türk müziği içinde ayrıca ve önemle bugüne kadar aktarılan kahramanlık türküleri ve marşlarının, askeri ve hakanî müziğin toplumsal gündeme gelmesini ve bu alanda yeni çalışmaların yapılmasını sağlamak.

Beste Yarışması Şartları

 1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.
 2. Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ile yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrîhısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 3. Yarışma iki ayrı dalda yapılacak ve ödüllendirilecektir.
  • Yiğitlik ve Kahramanlık Türküsü
  • Fetih ve Mehter Marşı
 4. Bir kişi, her iki alan için 3’er olmak üzereen fazla 6 eserle yarışmaya katılabilir.
 5. Birden fazla kişinin ortak eserlerleyarışmaya katılması mümkündür.

Beste Teslimi

 1. Yarışmaya her besteci, iki ayrıdalın her birinden 3’er olmak üzere en fazla 6 eserle katılabilir.
 2. Eserlerin notaları 9’arnüsha halinde:
  • Bilgisayarla yazılmış olmalıdır. El yazısıyla yazılmış olanlar değerlendirmeye sokulmayacaktır.
  • Fotokopi ile çoğaltılmalıdır.
  • Kural dışı durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmeli, icra, hız ve ifade nüansları işaretlerlegösterilmelidir.
  • Eserin bütün güftesi,nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse, prozodi açısından farklılık gösteren bölümler, eserin altına ayrıca yazılmalıdır.
  • Eserin kaydını içeren bir CD’de diğer evraklarla beraber iletilmelidir. Söz konusu kaydınbilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür.
  • Bu konuda uygulamanın ayrıntıları mefahiriecdad@konya.bel.tr e-mail adresinden ve 0332 352 8111/ 8428 telefonlu yarışma sekretaryasından öğrenilebilir.
 3. Besteciler her eser için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanmalıdır.
 4. Eserlerin güfteleri 3 nüsha halinde bilgisayar yardımı ile A4 dosya kâğıdına yazılmalı, üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuz bulunmalıdır.
 5. Besteciler, her eser için, biri küçük “KİMLİK ZARFI”, diğeri büyük “EVRAK ZARFI” olmak üzere, 2 adet zarfı, yarışma için başvuru adresi olarak gösterilen yere posta yoluyla veya elden teslim etmelidirler

Posta Adres:
Konya Büyükşehir BelediyesiKültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Mevlana Kültür Merkezi
Karatay/Konya

Beste Yarışması Ödülleri

Seçici Kurul yapacağı değerlendirme sonucunda her iki alan için seçeceği 6 yarışmacıya derece ödülü, her iki alandan toplam 24 yarışmacıya mansiyon ödülü verecektir.
Derece alan yarışmacılara her iki dalda ayrı olmak üzere;

 • Birincilere 10.000’er TL
 • İkincilere 7.500’er TL
 • Üçüncülere 5.000’er TL ödül verilecektir. Mansiyon ödülü alan yarışmacılar her iki alan için toplam 24 mansiyonolmak üzere 3000’er TL para ödülünü almak üzere ödüllendirilirler. Yarışmadabaşarı ödülü alanların tespit edilmesinin ardından eserler, 10-17 Aralık 2020 tarihlerinde Konya’da yapılacak Hz. Mevlâna’nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü dönemindeki konserlerde icra edilecektir. 2021 yılı mayıs-haziran döneminde Konya Büyükşehir Belediyesi seçilen eserleri albüm olarak hazırlayacak ve yayımlayacaktır.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası