hayvanat bahçesi macerası

M.Akif Ersoy’u Anlamak Kompozisyon Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 16 Şubat 2021

✍️ Yarışmanın konusu: İstiklal’de İstikbal’de M.Akif Ersoy’u Anlamak

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Müdürlükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel liselerde okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.

Yarışma başvurusu bitti!

M.Akif Ersoy’u Anlamak Kompozisyon Yarışması

İstiklal’de ve İstikbal’de M.Akif Ersoy’u Anlamak Kompozisyon Yarışması

 1. Yarışmaya Müdürlüğümüze bağlı resmî ve özel liselerde okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.
 2. Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 3. Başvuru sahipleri en fazla bir eser ile yarışmaya katılacaklardır.
 4. Yarışmaya başvurusu yapılan eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 5. Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirmeye alınması için konu bağlamından uzaklaşmamış olması gerekmektedir.
 6. Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 7. Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde,
  • A4 kâğıt ebadında,
  • Times New Roman yazı tipi,
  • 12 punto ve 1,5 satır aralıklı
  • Sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5cm boşluk ve
  • Eserler en az 606 en fazla 1455 (Şanlı marşımız İstiklal Marşı 606 hece ve 1455 harften oluşmaktadır. Yüce şair Mehmet Akif Ersoy, ülkemize ve zaferlerimize yakışır İstiklal Marşımızı yazarken kullandığı hece ve harf sayısı referans alınmıştır) kelimeden oluşmalı ve word formatında hazırlanmalıdır. Word formatına hazırlanan eserler pdf formatına dönüştürülüp ıslak imzalı Ek-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi taratılarak (cep telefonu veya yazıcıdan taranarak bilgisayar ortamında) öğrenciler tarafından okul idaresine mail ortamında gönderilmelidir (Pandemiden dolayı dijital ortamlar tercih edilmektedir.)
 8. Eserin ilk sayfasına isim ve soy isim, okul adı, sınıf ve şube adı ile numara yazılacaktır.
 9. Millî Eğitim Müdürlüğü, eser ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
 10. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı kılavuzdaki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
 11. Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir.
 12. Okul idaresi “Yarışmaya Katılım Şartları”ndaki maddeleri biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserleri değerlendirmeye almayacaklardır.
 13. Okul idaresi gelen eserler içerisinden en fazla ilk 3 (üç) eseri seçerek müdürlüğümüz adresine mail atarak göndereceklerdir

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası