hayvanat bahçesi macerası

13. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 27 Aralık 2024

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 100 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden/Kargo/Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya T.C. vatandaşları katılabilir.

🏢 Düzenleyen: İzmir Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı (İKSEV)

Yarışma başvurusu devam ediyor...

13. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması

13. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması

İzmir Kültür Sanat Ve Eğitim Vakfı (İKSEV) 13. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya T.C. vatandaşları katılabilir.
 • Yarışmacıların 1 Ocak 2025 tarihinde 50 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.
 • Seçici Kurul üyeleri ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı üyeleri yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya gönderilen yapıtların, seslendirilmemiş, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
 • Finale kalan yapıtların seslendirme hakkı ile ödül ve mansiyon kazanan yapıtların dijital ortamda seslendirilme ve kayıt hakları beş yıl süre ile İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’na ait olacaktır.
 • Ödül kazanan yapıtların herhangi bir orkestrada seslendirilmeleri sırasında, programda yapıt isminin yanı sıra aldığı ödül mutlaka belirtilecektir.
 • Yarışmaya katılan yapıt sahipleri bu Şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
 • 2025 yılında sonuçlanacak olan bu yarışmaya gönderilecek yapıtlar Yaylı Çalgılar Orkestrası için olmalıdır.
 • Besteci, yapıtında kullanacağı kompozisyon dilinde özgürdür.
 • Besteci, yarışmaya birden fazla yapıtla katılamaz.
 • Yarışmaya gönderilen yapıtın orkestra kadrosu, en fazla Birinci Keman 8, İkinci Keman 6, Viyola 5, Viyolonsel 4, Kontrabas 2 olmak üzere toplam 25 üyeden oluşmalıdır.
 • Besteci gerek duyarsa yapıt içinde bir vurmalı çalgıcının seslendirebileceği şekilde (Timpani, Grand Cassa, Asılı Zil, Triangle ve Tam-Tam) kullanabilir.
 • Yapıtın süresi en az 20, en fazla 30 dakika olmalıdır.
 • Besteci, yapıtın bilgisayarla yazılmış orkestra partisyonunu 8 kopya olarak ciltli veya spirallenmiş (A4 boyutu tercih edilir) biçimde; İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI “13. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması” Mithatpaşa Cad. No: 138 Karataş-Konak – İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile ya da makbuz karşılığı elden teslim eder.
 • Yarışmaya gönderilen yapıt, en geç 27 Aralık 2024 Cuma günü saat 17.00’den önce teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra gelecek yapıtlar yarışmaya katılamaz. Postada ve kargoda olacak gecikmeler ve kayıplardan İKSEV sorumlu tutulamaz.

13. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Ulusal Beste Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 50.000 TL
 • İkinci: 30.000 TL
 • Üçüncü: 20.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası