hayvanat bahçesi macerası

12. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Ağustos 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 1 Milyon 200 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 18 yaşının tamamlamış herkes bireysel yada ekip olarak katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği

Yarışma başvurusu bitti!

12. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması

12. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği 12. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma, sektörle ilgisi bulunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyen, Ar-Ge personelleri, teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açıktır. Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış herkes bireysel veya ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.
 • Yarışmaya katılan projede, otomotiv sektörüne yönelik ülke-bölge için yenilikçi olması, seri üretim yapılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje; yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen projenin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Yarışma başvurularında proje başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bir yarışmacı, farklı olmak kaydı ile otomotiv sektörüne yönelik birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir. Ancak aynı yarışma yılı içerisinde sadece 1 projesi ile ödül alabilir.
 • Ekip katılımlarında bir kişi OİB ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri/proje yürütücüsü olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin her biri OİB’e karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar. Ekip üyelerinden başvuru yapacak kişi/kişiler herhangi bir eğitim kurumunda okumamış ise mezuniyet diploması veya öğrenci belgesi aranmayacaktır ve yazılı olarak beyanı zorunludur.
 • Farklı bir iş birliği kuruluşu* tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında; iki yıl içerisinde birincilik ödülünü alan yarışmacı, girişimci, ekip; Birliğimiz tarafından düzenlenen bu tasarım yarışmasında derece elde etse dahi, bahse konu yarışmacıya, girişimciye, ekibe tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.
 • İş birliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri ifade eder.
 • Yarışma katılımcıları www.otomotivingelecegi.com web sitesi üzerinde yer alan online yarışma başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır. Online başvuruyu, web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar tamamlamayanlar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Projelere ilişkin eksik yüklemelerden proje yürütücüsü sorumludur. Sistemde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı OİB sorumlu tutulamaz. Online başvuru aşamasında proje yürütücüsünün; şartnameyi ve KVKK belgesini online başvuru platformu üzerinden onaylaması gerekmektedir.

12. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 360.000 TL
 • İkinci: 240.000 TL
 • Üçüncü: 220.000 TL
 • Dördüncü: 200.000 TL
 • Beşinci: 180.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası