Sabahattin Ali Yarışmaları


3. Sabahattin Ali Öykü Yazma Yarışması

Amaç:

  • Sabahattin Ali’nin edebi kişiliğini anlamak ve anlatmak, eserlerinin okunup incelenmesini ve özümsenmesini sağlamak
  • Lise öğrencilerini toplumcu gerçekçilik ve eleştirel gerçeklik akımlarına uygun öyküler yazmaya teşvik etmek

2. Sabahattin Ali Öykü Yazma Yarışması

Yarışmanın Amacı: Sabahattin Ali’nin edebi kişiliğini anlamak ve anlatmak, eserlerinin okunup incelenmesini ve özümsenmesini sağlamak Lise öğrencilerini toplumcu gerçekçilik ve eleştirel gerçeklik akımlarına uygun öyküler yazmaya teşvik etmek