hayvanat bahçesi macerası

11. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Mart 2024

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 150 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin Mimarlık, Güzel Sanatlar, Görsel Sanatlar, Sanat ve Tasarım Fakülteleri ile Mühendislik Fakültelerine bağlı mimarlık, görsel iletişim ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Yutbay Seramik

Yarışma başvurusu bitti!

11. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması

11. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması

Yutbay Seramik 11. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya bireysel olarak ya da aynı zamanda ekip halinde katılım mümkündür. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşur.
 • Bir öğrenci tek bir ekiple yarışmaya katılabilir, ayrıca bir ekiple yarışmaya katılan öğrenci bireysel katılım da sağlayabilir.
 • Ekip temsilcisi, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin Mimarlık, Güzel Sanatlar, Görsel Sanatlar, Sanat ve Tasarım Fakülteleri ile Mühendislik Fakültelerine bağlı mimarlık, görsel iletişim ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) öğrencileri olabilir. Diğer tüm disiplinlerden öğrenciler, yukarıdaki şartları sağlayan ekip temsilcisinin olduğu ekiplerin üyesi olarak ile yarışmaya katılabilir.
 • Jüri üyeleri ve bunların 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmacıların, jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmaması şarttır.
 • Ekip üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan ya da E-Devlet üzerinden alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir. Katılımcının 2023 Bahar Dönemi’nde öğrenci olduğunu belge ile göstermesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan mezun öğrenciler yarışmaya katılabilir.
 • Her bireysel katılımcı ya da ekip www.dogadansanatasentasarla.com yarışma adresinden üye olarak, istenilen belgeleri sisteme eksiksiz yüklemelidir. Ekip katılımlarında sadece ekip temsilcisinin projeleri ve açıklama raporunu sisteme yüklemesi yeterlidir.
 • Bireysel ya da ekip olarak yarışmaya en çok 3 (üç) proje önerisi ile katılınabilir.
 • Yarışmaya gönderilen tasarımların, daha önce yarışmacıların sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin, Behance, Dribbble, ArtStation vb.) dahil olmak üzere basılı ya da dijital herhangi bir mecrada sergilenmemiş ve başka bir yarışmaya daha önce gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yarışmanın resmi duyurusu yapılana dek yayınlanmaması, duyurulmaması, yorum yapılmaması gerekmektedir.
 • Katılımcıların, yarışmanın başvuru ve proje yükleme işlemleri için www.dogadansanatasentasarla.com adresinden kaydolması ve başvuru işleminin bir parçası olarak gerekli bilgileri girmeleri gerekmektedir. Yarışmacılar katılım başvurusunda bildirmiş oldukları bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
 • Tüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.
 • Projelerde rumuz da dahil olmak üzere proje sahibini tanıtan herhangi bir ibare ya da işaret olmamalıdır.
 • Projelerin siteye yüklenmesi katılım şartıdır, yüklemeyen katılımcılar fiilen elenecektir.
 • Yukarıda belirtilen hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.
 • Ekip üyelerinin her birinin katılım koşullarının tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.
 • Yarışma, www.dogadansanatasentasarla.com isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir. Başvuru sırasında rumuz sistem tarafından otomatik olarak verilecektir. Sistem tarafından verilen bu rumuz sadece raportörlük tarafından yarışmacıların tüm pafta ve belgelerinin jüriye sunumunda kullanılacaktır. Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturmayacaktır. Sistemin verdiği bu numaradan raportörlük sürecini ve yarışma sonucunun açıklandığı jüri tutanağını takip edebileceklerdir.

11. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 50.000 TL
 • İkinci: 40.000 TL
 • Üçüncü: 30.000 TL
 • Mansiyon Ödülü (3 Adet): 10.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası