hayvanat bahçesi macerası

11. Hasan Özderin Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Ağustos 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 15 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Sosyal Medyanın Denetimi

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Kargo, Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışma yalnızca hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımına açıktır

Yarışma başvurusu bitti!

11. Hasan Özderin Makale Yarışması

11. Hasan Özderin Makale Yarışması

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 11. Hasan Özderin Makale Yarışması düzenlemektedir.

 1. Yarışma yalnızca hukuk fakültesi öğrencilerinin katılımına açıktır. Yarışmaya katılabilmek için Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC’de bulunan herhangi bir devlet veya vakıf üniversitesi bünyesindeki bir hukuk fakültesinde lisans aşamasında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir. 2022 yılı içerisinde mezun olan öğrenciler, mezuniyet tarihine dair belgeyi başvuru esnasında sunmak şartıyla yarışmaya katılabilirler.
 2. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir makale ile katılabilir. Birden fazla yarışmacı birlikte yarışmaya katılamazlar. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
 3. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hasan Özderin Makale Yarışması’nın önceki yıllarda düzenlenen yarışmalarında dereceye girip ödül kazanmış olan öğrenciler sonraki yıllarda düzenlenen yarışmalar için başvuruda bulunamazlar.
 4. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen makaleler özgün olmalıdır. Daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış ya da kullanılmak veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 5. Dereceye giren makalelerden, Yarışma Jürisinin salt çoğunluğunun “yayımlanabilir” oyunu alan ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulunca uygun görülenlerin, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması hususunu, makale sahibi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları haiz olmadığı başlangıçta veya sonradan Yarışma Organizasyon Komitesi tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir.
 7. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru Şartları:

 1. Yarışmaya başvuru, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına hitaben yazılmış (başvuru iradesini içeren) bir dilekçe ile yapılacaktır. Söz konusu dilekçe, başvurucunun telefon numarası ve e-posta bilgilerini de içermelidir. Ayrıca katılımcılar, 2021-2022 eğitim-öğretim yılına ilişkin güz ya da bahar döneminde lisans öğrencisi olduklarını teyit etmek adına, bu dönemlere ait öğrenci belgelerini başvuru dilekçesine ek olarak sunmak durumundadırlar. Dolayısıyla öğrenci belgesi, en geç 2021-2022 güz-bahar dönemlerine ilişkin olmalıdır. Dilekçe ve eki (öğrenci belgesi), 2 nüsha olarak hazırlanmalı ve her nüsha poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.
 2. Yarışma için hazırlanan makale 6 nüsha olarak çoğaltılmalı ve her bir nüsha poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.
 3. Makalenin bilgisayar ortamındaki halinin bir kopyası boş bir CD içerisine kopyalanmalı ve söz konusu CD bir poşet dosya içerisine yerleştirilmelidir.
 4. İlk üç maddede belirtilen şekilde hazırlanmış olan;
  • Dilekçe ve eki (2 nüsha)
  • Makaleler (6 nüsha)
  • CD (1 adet) kapalı bir zarf içerisine koyulmak suretiyle paketlenmelidir. Söz konusu zarf (paket) “Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Dumlupınar Bulvarı, 07058, Kampüs, Konyaaltı/ANTALYA” adresine, taahhütlü olarak posta veya kargo ile yahut elden teslim suretiyle ulaştırılmalıdır.
 5. Kargolama sebebiyle oluşabilecek hasarlardan ya da gecikmeden Yarışma Organizasyon Komitesi veya ilgili kurumlar hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

11. Hasan Özderin Makale Yarışması Ödülleri

 • Birincilik Ödülü: 7.000 TL
 • İkincilik Ödülü : 5.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası