hayvanat bahçesi macerası

15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 25 Ekim 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 72 Bin 500 TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Dünyanın Mektubu 15 Temmuz Kahramanları İçin Yazılıyor

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün resmî /özel okullarda okuyan ulusal ve uluslararası ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: 15 Temmuz Derneği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Sultanbeyli Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar

15 Temmuz Kahramanlarına Mektup Yarışması

15 Temmuz Derneği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Sultanbeyli Belediyesi 15 Temmuz Kahramanlarına Mektup Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün resmî /özel okullarda okuyan ulusal ve uluslararası ortaokul ve lise öğrencileri katılabileceklerdir.
 • Yarışmacılar sadece bir eserle başvurularını yapabileceklerdir.
 • Yarışmaya katılacak mektuplar daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek mektuplar Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 2 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlanıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile ilgili okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi mektubun ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen mektupların hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin mektubun telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda mektup sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu mektuplar kitap haline getirilir.
 • Yarışma kapsamında yazılan mektupların alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiği tespit edilmesi durumunda eserler, 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince komisyon üyeleri tarafından iptal edilir.
 • İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün ödül alan ve almayan tüm mektupların afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü hakkının kullanılması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar bile dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Mektuplarda; Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçı söylemlere, müstehcen bir söze, siyasi içerik ve siyasi eleştiriye (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı övüp/eleştirmeye, reklama, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevî duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ifadelere yer verilemez.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı yarışmanın şartlarını kabul etmiş sayılır.
 • Bu şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilidir.
 • Okullarda eser seçimi yapılırken bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyonda 3 Edebiyat/Türkçe Öğretmeni ve 2 idareci bulunacaktır. Okulda birinci seçilen eser ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.
 • Eserler incelenirken;
  • Mektup yazma kurallarına uygunluk,
  • Temanın işlenişi,
  • Türkçe ve dilbilgisi kuralları,
  • Konuya hakimiyet dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

15 Temmuz Kahramanlarına Mektup Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 25.000 TL + Plaket
 • İkinci: 20.000 TL + Plaket
 • Üçüncü: 15.000 TL + Plaket
 • Jüri Özel Ödülü: 7.500 TL + Plaket
 • Jüri Özendirme Ödülü: 5.000 TL + Plaket

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası