hayvanat bahçesi macerası

25 Aralık Gaziantep Savunması Şiir Okuma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 13 Aralık 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: Bisiklet

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Tüm resmi ve özel lise öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

25 Aralık Gaziantep Savunması Şiir Okuma Yarışması

25 Aralık Gaziantep Savunması Şiir Okuma Yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 25 Aralık Gaziantep Savunması Şiir Okuma Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya; Jüri üyeleri ve bunların yakınları dışındaki tüm Resmi ve Özel Lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak olan eserler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen eseler; herhangi bir siyasi görüşü övücü veya eleştirici olmamalı, müstehcen, manasız ve ticari bir gaye taşımamalıdır. Eserler 25 Aralık Gaziantep Savunmasına ait temalı olmalıdır.
 • Başvuru yapılan şiirin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde seçilmesi ve okunması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir şiir ile yarışmaya katılacaktır.
 • Yarışmaya başvuru; www.gaziantep.bel.tr web sayfasında yer alan başvuru formu doldurularak yapılacaktır.
 • Her yarışmacı okuyacağı şiiri öncelikle yüzü ve sesi net çıkacak şekilde, gürültüsüz bir ortamda çekerek video yoluyla başvuru linkine yükleyecektir.
 • İlk Jüri değerlendirmeleri online yapılacak olup, ön elemeyi geçen ilk 20 (yirmi) kişi finale kalmaya hak kazanacaktır. Finale kalanlar canlı performansla değerlendirilecektir.
 • Yarışma esnasında öğrenci 25 Aralık Gaziantep Savunması temalı şiirlerinden kendi okuyacağı şiiri seçecek ve şiir, öğrenci tarafından noksansız, ezbere okunacaktır.
 • Başvuruda bulunan kişi, şiirin tümüyle 25 Aralık Gaziantep savunmasına ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 • Ödüle aday şiirlerde amaca ve konuya uygunluk, kafiye uyumu, kelime manalarının birbirini tamamlaması olmak üzere yazınsal duyarlılık ve değer aranacaktır.
 • 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dâhilinde yarışmaya katıldığını kabul ve taahhüt eder.

25 Aralık Gaziantep Savunması Şiir Okuma Yarışması Ödülleri

 • Dereceye giren ilk 3 (üç) kişiye ‘’Bisiklet’’

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası