hayvanat bahçesi macerası

5. Zeynep Başak Gülsoy Deneme Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 21 Ocak 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 6 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Hayata Dönmek

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yurtiçi veya yurt dışı üniversitelerde ön lisans, lisans düzeyinde veya yüksek lisans ya da doktora öğrencisi katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

5. Zeynep Başak Gülsoy Deneme Yarışması

5. Zeynep Başak Gülsoy Deneme Yarışması

Ufuk Üniversitesi 5. Zeynep Başak Gülsoy Deneme Yarışması düzenliyor.

 1. Yarışmaya katılabilmek için, yurtiçi veya yurt dışı üniversitelerde ön lisans, lisans düzeyinde veya yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak gerekir. Öğrenciliğin yarışma başvuru süreleri içinde devam ettiği YÖK Öğrenci Belgesiyle veya üniversiteden temin edilen imzalı ve mühürlü güncel öğrenci belgesiyle belgelenmesi zorunludur.
 2. Yarışmaya katılım ücrete tabi değildir.
 3. Yarışmaya her yarışmacı sadece bir eserle ve tek yazarlı katılabilir.
 4. Yarışmada değerlendirilmesi istemiyle gönderilen denemeler daha önce başka hiçbir yarışmada, dergide vb. kullanılmamış veya yayımlanmamış olmalıdır.
 5. Yarışma için gönderilecek eserlerin deneme türünde en çok 700 sözcük olması gereklidir. Yazı dili Türkçe olup eserlerin yayın etiği kuralları, dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olması zorunludur. Eserler “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto, 1,5 satır aralığında ve iki yana yaslı şekilde yazılacaktır.
 6. Denemelerde kesinlikle gerçek ad ve soyadı yazılmayacaktır, denemenin yazılı olduğu dosyanın sağ üst köşesine büyük harflerle “rumuz” belirtilecektir.
 7. Denemeler PDF formatında aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir. E-posta iletisinde esere ait dosya,katılımcıya ait kısa yaşamöyküsü, yazışma adresi, e-posta adresi ve telefon bilgilerini içeren dosya, katılımcıya ait güncel öğrenci belgesinin taranmış hali yer almalıdır. Herhangi bir bilgi ve belgenin eksik olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Denemeler, Erendiz Atasü, Enver Aysever ve Eren Aysan’dan oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
 9. Değerlendirme 1. 2. ve 3. sıralaması ile olacaktır. Birincilik ödülü 3000 TL, ikincilik ödülü 2000 TL, üçüncülük ödülü 1000 TL’dir. Dereceye giren katılımcılara ayrıca onurluk takdim edilecektir.
 10. Katılım için eksiksiz başvuruyu içeren e-posta iletisinin en geç 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 17.00’de zbgdeneme@ufuk.edu.tr adresine ulaşmış olması zorunludur. Gecikme veya kaybolmadan düzenleyen kurum sorumlu değildir. Yarışma sonuçları 2022 yılının Nisan ayı içinde Ufuk Üniversitesi’nin internet sitesinde açıklanacaktır. Ödüller, daha sonra belirlenecek bir günde Dr. Rıdvan Ege Yerleşkesinde (İncek/Ankara) gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilecektir.
 11. Yarışmaya katılan tüm katılımcıların eserlerinin yayımlanması konusundaki haklar Ufuk Üniversitesi’ne aittir.
 12. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımadığı Düzenleme Kurulu tarafından tespit edilen yarışmacıların başvurusu reddedilir ya da yarışmadan ihraç edilir. Katılımcılar, bu şartnamedeki hükümleri baştan itibaren tamamıyla kabul etmiş sayılırlar

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası