hayvanat bahçesi macerası

Afet Risk Azaltma Proje Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 23 Nisan 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 20 Bin TL'dir.

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Türk Japon Vakfı (TJV)

Yarışma başvurusu bitti!

Afet Risk Azaltma Proje Yarışması

Afet Risk Azaltma Proje Yarışması

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Türk Japon Vakfı (TJV) Afet Risk Azaltma Proje Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma ilk-orta-lise ve özel eğitim okullarında eğitimlerine devam eden öğrencilerine yöneliktir.
 • Öğrenciler bireysel veya bir ekip olarak yarışmaya katılabilir, ancak bir aday birden fazla proje ile yarışmaya katılamaz.
 • Proje başvuru dosyası, ekli “Başvuru Dosyası Formatı”ndaki başlıkları içermelidir. Gerekirse ilave başlıklar da yarışmacı tarafından açıklayıcı olarak eklenebilir.
 • Beyan kısmında yazılı olduğu şekilde telif hakkı devrine ilişkin bölüm uygun şekilde düzenlenip imzalanmalıdır.
 • Geliştirilen proje veya uygulamayı açıklamaya yönelik görsel-işitsel destekleyici unsurların (video, çizim vs.) da gönderilmesi önerilir.
 • Projenin yarı finale seçilmesi durumunda, projenin daha detaylı anlatımları istenebilir.
 • Projenin finale seçilmesi durumunda ise, proje sahibinin proje sunum ve ödül törenine katılması beklenmektedir.

Projeye İlişkin Koşullar:

 • Geliştirilecek proje yerel olarak özgün ve afet farkındalığını artırmaya yönelik olmalıdır.
 • Proje geliştirilirken öğrencinin yaşadığı çevrenin doğa ve teknoloji kaynaklı yerel tehlikeleri özellikle dikkate alınmalıdır.
 • Geliştirilen proje, akran öğretimine/paylaşımına uyumlu olmalıdır.
 • Proje, afet risk azaltma konusunda okul ve okul dışında ev ve diğer ortamlarda, öğrencilere ve toplumun diğer kesimlerine, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranışları kazandırmayı özendirecek özellikte olmalıdır.
 • Proje, uygulaması kolay ve bireyleri yaş grubuna bağlı olarak ilgi uyandıracak şekilde (eğlenceli bir şekilde) eğitmeye yönelik olmalıdır.
 • Projede kullanılacak materyaller sağlık/hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olmalıdır.
 • Özel gereksinimi olan öğrencilerin farklı özel ihtiyaçlarını dikkate alan projeler kendi içinde ayrıca değerlendirilecektir.

Afet Risk Azaltma Proje Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 8.000 TL
 • İkinci: 6.000 TL
 • Üçüncü: 4.000TL
 • Teşvik Ödülü: 2.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası