hayvanat bahçesi macerası

Afet Risk Azaltma Proje Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Ekim 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 30 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye geneli ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Türk Japon Vakfı

Yarışma başvurusu bitti!

Afet Risk Azaltma Proje Yarışması

Afet Risk Azaltma Proje Yarışması

Türk Japon Vakfı Afet Risk Azaltma Proje Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Ödüllü yarışmaya Türkiye geneli ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler katılabilir.
 • Yarışma ilk-orta-lise ve özel eğitim okullarında eğitimlerine devam eden öğrencilere yöneliktir.
 • Öğrenciler bireysel veya bir ekip olarak yarışmaya katılabilir, ancak bir aday birden fazla proje ile yarışmaya katılamaz.
 • Daha önce başka bir yarışmaya sunulmuş proje bu yarışma için tekrar sunulamaz (projenin bu yarışma için hazırlanmış olması beklenmektedir).
 • Proje başvuru dosyası, ekli “Başvuru Dosyası Formatı’ndaki başlıkları içermelidir. Gerekirse ilave başlıklar da yarışmacı tarafından açıklayıcı olarak eklenebilir.
 • Beyan kısmında yazılı olduğu şekilde telif hakkı devrine ilişkin bölüm uygun şekilde düzenlenip imzalanmalıdır.
 • Geliştirilen proje veya uygulamayı açıklamaya yönelik görsel-işitsel destekleyici unsurların (video, çizim vs.) da gönderilmesi beklenmektedir.
 • Projenin yarı finale seçilmesi durumunda, çevrimiçi olarak yapılacak sunumda projenin daha detaylı anlatımları istenebilir.
 • Projenin finale seçilmesi durumunda ise, proje sahibinin proje sunum ve ödül törenine katılması beklenmektedir. Proje sunumunu yapacak olan bir öğrenci ile öğrenciye eşlik edecek olan bir öğretmen veya bir velinin ulaşım ve gereği halinde konaklama giderleri Türk Japon Vakfı tarafından karşılanacaktır.
 • Geliştirilecek proje yerel olarak özgün içerikte ve afet farkındalığını artırmaya yönelik olmalıdır.
 • Proje geliştirilirken öğrencinin yaşadığı çevrenin doğa ve teknoloji kaynaklı yerel tehlikeleri özellikle dikkate alınmalıdır.
 • Geliştirilen projenin akran eğitimine/paylaşımına uyumlu olması önerilir.
 • Proje, afet risk azaltma konusunda okul ve okul dışında, ev ve diğer ortamlarda, öğrencilere ve toplumun diğer kesimlerine, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranışları kazandırmayı özendirecek özellikte olmalıdır.
 • Proje, uygulaması kolay ve bireyleri yaş grubuna bağlı olarak ilgi uyandıracak şekilde (eğlenceli, oyunla) eğitmeye yönelik olmalıdır.
 • Projede kullanılacak materyaller sağlık/hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olmalıdır.
 • E-posta: selentiryaki@tjv.org.tr

Afet Risk Azaltma Proje Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 12.000 TL
 • İkinci: 9.000 TL
 • Üçüncü: 6.000 TL
 • Teşvik ödülü: 3.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası