hayvanat bahçesi macerası

Ahilik Anlayışında Sanat Ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Mart 2024

✍️ Yarışmanın konusu: Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul Yürütme Kurulu

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Yarışma başvurusu bitti!

Ahilik Anlayışında Sanat Ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması

Ahilik Anlayışında Sanat Ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması

Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Anlayışında Sanat Ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Bu yarışma katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür ve ücretsizdir.
 • Özel gereksinimli öğrenciler yarışma başvurusunda engel durumunu belirttiği takdirde etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alınacaktır.
 • İl birincisi olan filmlerin her türlü telif hakkı, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.
 • Filmler, Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkelere aykırı olamayacağı gibi, milli iradeyi zedeleyici, moral yıkıcı, müstehcen, reklam ve politik içerik taşıyamaz. Tüm içerik “Türk Millî Eğitim Temel Kanunu” na uygun olacak ve katılımcı okulların idarelerinin kontrolü ve onayıyla yarışmada yer alacaklardır.
 • “Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması” Bakanlık Yürütme Kurulu gerekli gördüğü zaman katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. Filmler teslim edilmiş ise yeni takvime göre değerlendirilir.
 • Okul yönetimi tarafından öğrenci olduğu onaylanmayan (okuma hakkını kullanmayanlar dâhil) kişiler yarışmaya katılamaz.
 • Eserin daha önce sergilendiği ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğu tespit edilirse ilgili eserin başvurusu iptal edilir. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti hâlinde aday, kazandığı ödülü ve teşekkür belgesini iade ile yükümlüdür.
 • Her okul yarışmaya, dilediği kadar farklı ekip (1-4 kişiden oluşabilir) ya da bireyle ve diledikleri sayıda eserle katılabilir. Aynı okuldan katılan ekiplerin ayrı olarak değerlendirilebilmeleri için en az 3 üyesinin farklı olması gerekmektedir.
 • Yarışmacılar, adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır.
 • Yarışma için hazırlanan videolar yarışma sonuçları açıklanana kadar herhangi bir dijital veya yerel platformda paylaşılamaz.
 • Filmler başka yarışmalarda kullanılamaz.
 • Filmler değerlendirmeden sonra sergilenebilir.
 • Yarışmaya katılan öğrenci, şartnamede belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.
 • Değerlendirme komisyonlarının kararları kesin olup itiraz kabul edilmez.
 • Kısa film yarışmasının konusu “Ahilik Anlayışında Sanat ve Estetik” olacaktır.
 • Kurmaca türündeki kısa filmler ile deneysel ve belgesel türdeki kısa filmler yarışma kapsamında kabul edilecektir.
 • Öğrenciler yarışmaya yönetmen-senarist, kameraman, montajcı, ses-ışıkçı olarak kurulacak ekipler şeklinde en fazla 4 kişilik gruplar halinde katılabilir.
 • Yarışmacılar ancak bir adet kısa film ile başvuru yapabilir.
 • Filmlerin süresi jenerik de dahil olmak üzere en fazla 10 dakika olabilir.
 • Filmler; senaryo, özgünlük, filmde bütünlük, teknik ve sanatsal yeterlilik alanlarında değerlendirilecektir.
 • Yarışmanın dili Türkçedir.
 • Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve kısa film çalışmalarını katılım formu ile birlikte okul yürütme kuruluna teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Başvuru sahibinin katılım formu ile birlikte teslim ettiği kısa film 1920x1080 çözünürlüğünde mp4 formatında H.264 görüntü sıkıştırma standardında ve maksimum 300 MB’a kadar olmalıdır.
 • Filmlerde, özel kuruluşların ismi, logosu, arması yer alamaz; yarışmacılar tanıtma amaçlı filmlerle yarışmaya katılamaz.
 • Başvurunun tamamlanması için istenen materyaller; filmden en az 2 adet fotoğraf (300 dpi), tüm ekip üyelerinin fotoğrafı (300 dpi), filmin yapım aşamasında çekilen fotoğraf ve kısa videolar ve filmin özeti (en fazla 100 kelime) olacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı ve reklam öğeleri yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya katılan eserler ticari olmayan amaçlarla genel değerlendirme sonrasında eğitim/tanıtım vb. faaliyetlerinde kullanılabilir.
 • Film sonundaki jenerikte katılımcı isimleri, eser sahibi ismi sadece rumuz olarak aşağıda belirtildiği şekilde yer alacaktır. Filmin ismi uygun görülen herhangi bir yerde kullanılabilir.
 • Rumuzlar, kişilerin kimliğini açığa vermeyecek şekilde, 5-12 Türkçe karakterden fazla olmayacak şekilde harf ve/veya rakamdan oluşabilir.
 • Kullanılacak rumuz ve eser adı, yarışma için doldurulacak kayıt formunda da değiştirilmeden aynen yazılacaktır.
 • Eserlerde stok video kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ahilik Anlayışında Sanat Ve Estetik Konulu Kısa Film Yarışması Ödülleri

 • Türkiye Birincilik ödülü: Diz Üstü Bilgisayar
 • Türkiye İkincilik ödülü: Tablet
 • Türkiye Üçüncülük ödülü: Fotoğraf Makinesi
 • Mansiyon ödülü: Dijital Kulaklık
 • İl Birincilerine: İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından uygun görülen
 • İl Birincisi olan eser sahibinin danışman öğretmenine Valiliklerce Başarı Belgesi verilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm öğrencilere İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Katılım Belgesi verilecektir.

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası