hayvanat bahçesi macerası

8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 12 Haziran 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Kuraklık

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İsteyen herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Akşehir Belediyesi - Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD)

Yarışma başvurusu bitti!

8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Akşehir Belediyesi - Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışma; Organizasyon komitesi ve jüri üyeleri ile TFSF temsilcisi ve bunların birinci derece yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarına açıktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcı yarışmaya en çok 4 (dört) adet sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.
 • Bu yarışmaya daha önce ödül ve sergileme almış fotoğraflarda gönderilebilir, bu konuda bir kısıtlama yoktur.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi (https://tfsf.org.tr/writable/uploads/tfsf/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf: https://tfsf.org.tr/en/page-detail/tfsf-yarisma-duezenleme-standartlari-yoenergesien)”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 • TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Akşehir Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışma sonucu Akşehir Belediyesi’nin http://www.aksehir.bel.tr ve AKFAD’ın http://www.akfad.com ile TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara eposta ile bildirilecektir.
 • Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Akşehir Belediyesi ve Akşehir Fotoğraf Amatörleri Derneği (AKFAD) sorumluluk taşımayacaktır.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 72-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. Ġsimlendirmede Ç, Ğ, Ġ, Ö, ġ, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. Ġngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödülleri

 • FIAP Altın Madalya
 • TFSF Altın Madalya
 • FIAP Gümüş Madalya
 • TFSF Gümüş Madalya
 • FIAP Bronz Madalya
 • TFSF Bronz Madalya
 • FIAP Mansiyon (6 adet)
 • TFSF Mansiyon (3 adet)
 • Akşehir Belediyesi Özel Ödülü (Plaket)
 • AKFAD Özel Ödülü (Plaket)
 • Sergileme (en fazla 50 adet)
 • FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir.)

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası