hayvanat bahçesi macerası

19. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 7 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Konu kısıtlaması bulunmamaktadır.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Sadece lise öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: İstanbul Erkek Lisesi

Yarışma başvurusu bitti!

19. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması

19. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması

İstanbul Erkek Lisesi 19. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya sadece lise öğrencileri katılabilmektedir.
 • Yarışmaya başvuru yapacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecek olup aynı okuldan birden fazla bireysel başvuru yapılabilecektir. Grup, sınıf, okul vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Gönderilen kısa filmler jenerik de dahil olmak üzere 15 dakikadan uzun olmamalıdır.
 • Filmlerde konu kısıtlaması bulunmamaktadır. Pandemi koşulları ve kısıtlamalardan kaynaklanan zorluklar nedeniyle yarışmacılar daha evvel çekmiş oldukları ya da başka yarışmalarda yarışmış oldukları filmlerle de yarışmaya da katılabilecektir. Sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren, siyası ve/veya ticari amaçlara hizmet eden eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu maddede yer alan kriterlere ve genel şartlara uymadığı tespit edilen videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Çekim tekniği serbesttir. Videoların gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması gerekmektedir. Bir anlatım tekniği olarak filmde yer alan kısımlar hariç teknik kalite düşüklüğü sebebiyle anlaşılmayan videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Filmlerde fikri ve sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve menfaatin ihlal edilmesi halinde bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Doldurulmuş ve imzalanmış öğrenci ve öğrenci velisine ait veli izin belgesi, açık rıza onayı, katılım formu ve taahhütnameler ile yarışmacının öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alınacak öğrenci belgesi dijital olarak (JPG, PDF ve PNG formatlarından birisine dönüştürülerek) yarışmacının kendi e-posta adresinden basvur@ielsinema.org e-posta adresine konu kısmında yarışmacı adı soyadı ve kısa film adı yazacak şekilde gönderilecektir.
 • Yarışmaya katılacak kısa filmler yarışmacı tarafından istenilen bir depolama alanına(Google Drive, Youtube, Vimeo, Yandex Disk, vb) yüklenecek, kısa filmlerin yüklendiği alana ait paylaşım linki yarışmaya başvuru için gerekli diğer belgelerin yer aldığı e-posta metnine yazılarak İstanbul Erkek Lisesi Sinema Kulübü ile paylaşılacaktır. Yarışmacı kısa filmini dereceye girenlerin ilan edildiği tarih olan 3 Haziran 2022’ye kadar kendi yüklediği depolama alanında tutmalıdır. Videolar İstanbul Erkek Lisesi tarafından depolanmayacak ve 3 Haziran 2022’ye kadar paylaşılan linkte bulunmayan veya erişilemeyen kısa filmler değerlendirme dışı olacaktır.

Başvurmadan önce doldurulmuş ve imzalanmış biçimde elinizde olması gereken belgeler:

 • Öğrenci ve öğrenci velisine ait veli izin belgesi
 • Açık rıza onayı
 • Katılım formu ve Taahhütname
 • Öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alacağı öğrenci belgesi

Daha sonrasında kısa filminizi istenilen bir depolama alanına (Google Drive, Youtube, Vimeo, Yandex Disk, vb) yüklemeli, paylaşım linki ve yarışmaya başvuru için gerekli diğer belgeleri basvur@ielsinema.org adresine konu kısmında sırasıyla yarışmacı adı soyadı ve kısa film yazacak şekilde göndermelisiniz.

19. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması Ödülleri

 • Birinci: Altın Boğa Heykeli + 4.000 TL
 • İkinci: 2.000 TL
 • Üçüncü: 1.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası