hayvanat bahçesi macerası

Amorf Doğal Taş Proje Ve Tasarım Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 9 Ekim 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 250 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 25-50 yaş aralığıdaki kişiler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB)

Yarışma başvurusu bitti!

Amorf Doğal Taş Proje Ve Tasarım Yarışması

Amorf Doğal Taş Proje Ve Tasarım Yarışması

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Amorf Doğal Taş Proje Ve Tasarım Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

  • Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş; 50 yaşını doldurmamış olmak (31 Aralık 1973-1 Ocak 1998 yılları arasında doğmuş olmak.)
  • Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümleri ile diğer fakültelerin tasarım ile ilgili programlarında mezun olanlara açıktır. Katılımcılar yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Ekip üyelerinin her birinin lisans veya yüksek lisans programından mezun olmuş olması gerekmektedir. Başvuru gerçekleştiren ancak mezuniyet şartını sağlamayan adayların başvurusu geçerli sayılmayacaktır.
  • Bir yarışmacı yarışma konularından herhangi biri veya birden fazla konu için proje geliştirebilecektir. Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla proje/tasarım ile katılsa dahi sadece bir para ödülü alabilir.
  • Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç son başvuru tarihinde saat 17:00’a kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00’ı aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Yüklemede oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma raportörüne ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.
  • Tasarımcı tasarımı sisteme yükleyerek, tasarımın tüm sorumluluklarını kabul ettiğini beyan etmektedir.
  • Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında EİB’den başka hiçbir talepte bulunamazlar.
  • Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

Amorf Doğal Taş Proje Ve Tasarım Yarışması Ödülleri

  • Birinci: 125.000 TL
  • İkinci: 75.000 TL
  • Üçüncü: 50.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası