hayvanat bahçesi macerası

Üniversite Öğrencileri ve Genç Girişimciler İçin Özgün Proje Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Kasım 2022

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Üniversite öğrencileri ve genç girişimciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Ankara Büyükşehir Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

Üniversite Öğrencileri ve Genç Girişimciler İçin Özgün Proje Yarışması

Üniversite Öğrencileri ve Genç Girişimciler İçin Özgün Proje Yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencileri ve Genç Girişimciler İçin Özgün Proje Yarışması düzenliyor.

Kentin sorunlarını çözme amacıyla düzenlenen yarışma; “Serbest Proje” ve “ABB Özel Proje” olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek.

“Serbest Proje” kategorisinde; “ulaşım ve toplu taşıma, altyapı, temiz su ve kanalizasyon, çevre, yeşil alan, park, spor, dikey tarım, akıllı tarım, üretim fonksiyonları, yenilenebilir enerji, nesnelerin interneti, veri toplama ve veri güvenliği, planlama ve yönetişim, günlük yaşamda dijital alternatiflerle fonksiyonel çözümlerin üretildiği yenilikçi projeler ile sürdürülebilirlik” konu başlıklarındaki projeler değerlendirilecek.

“ABB Özel Proje” kategorisinde yer alan konular ise şöyle:

“Doğal kaynaklardan enerji üreterek belediye kurumlarında enerji tasarrufu, Ankara yer altı haritasının çıkarılması, kanalizasyon/su kayıp-kaçak arıza tespiti, çevre kirliliğinin ölçülmesi ve çözüm önerileri, gürültü kirliliğinin ölçülmesi ve çözüm önerileri, hava kirliliğinin ölçülmesi ve çözüm önerileri, yeşil alan ve spor alan ihtiyaçlarının nüfusa bağlı olarak belirlenmesi, katı atık sınıflandırılması, kaçak atık dökülen yerlerin tespitleri, kaçak kazı yerlerinin tespiti, belediye ve çevresel atıkların işlevsel ve sürdürülebilir olarak değerlendirilmesi, otobüslerin yoğunluk saatine göre organize olmasını sağlayan akışkan seyahat planlaması, akıllı ulaşım planlaması, toplu taşımada aktarmasız hat ihtiyaç tespiti, akıllı veri toplama yöntemleri ve bunların ABB platformlarına adaptasyonu, itfaiye istasyonları ve güzergâh optimizasyonu, olası afet durumlarını öngörebilen sistemler, sokak canları ile ihtiyaç ve çözümlemenin lokasyon bazlı değerlendirilmesi.”

Üniversite Öğrencileri ve Genç Girişimciler İçin Özgün Proje Yarışması Ödülleri

Yarışmanın 1’inci aşamasında proje önerileri alınacak. İlk 10’a giren her projeye 15 bin TL’si hemen, geri kalanı 2’nci aşamada olmak üzere 40 bin TL ve ABB Teknoloji Merkezlerinde çalışma alanı verilecek. Projeler; özgün değer ve katkı, yaygın etki ve hedef kitle, bilimsel yöntem, yapılabilirlik (iş gücü, bütçe, zaman, risk analizi), uygulanabilirlik ve mevzuata uygunluk açısından değerlendirilecek.

Yarışmanın 2’nci aşamasında ise prototipleme ve pilot uygulama yapılacak. Bu aşamada birincilik ödülü olarak 100 bin TL, ikincilik ödülü olarak 75 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak 50 bin TL verilecek.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası