hayvanat bahçesi macerası

Anneme Mektup Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Nisan 2024

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: Altın'dır.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Depremden etkilenen çocuklar (ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri) katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Türkiye Kamu-Sen

Yarışma başvurusu bitti!

Anneme Mektup Yarışması

Anneme Mektup Yarışması

Türkiye Kamu-Sen Anneme Mektup Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya Deprem Bölgesinde yer alan veya depremden etkilenerek yurdun başka bölgelerine taşınmak zorunda kalan yavrularımıza hitap etmektedir. Yarışmaya İlkokul (3-4. Sınıfta okuyanlarla sınırlı olmak üzere), Ortaokul, Lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak eserlerde teknik serbesttir.
 • Bir Öğrenci yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir.
 • Yarışmacılar eserlerini özgün çalışmalardan elde etmelidir. Alıntı eserler tespit edildiğinde değerlendirmeye alınmayacaktır. Alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Mektuplar kâğıdın sadece ön yüzü kullanılarak en fazla 5 sayfa olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler; sağ, sol ve sayfa altında 2,5 cm sayfa üstünde de 3 cm boşluk bırakılarak Microsoft Word ortamında yazılmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserler A4 sayfasında, Arial 12 punto, 1,5 satır aralığı ile bilgisayarda yazılması tavsiye edilmektedir. ( Eserler 6 nüsha olarak teslim edilecektir.)
 • Ancak bu imkânların kısıtlı olduğu durumlarda sayfa düzeni ve sayısına riayet edilerek okunaklı bir şekilde elle de mektup yazılabilecektir. (Eserler 6 nüsha olarak teslim edilecektir.)
 • Yarışmaya katılan eser sahibi mutlaka kendisine bir rumuz belirlemelidir. En fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır. Bununla birlikte mektuplarda isim il gibi bilgiler kullanılmayacak rumuz kullanılacaktır.
 • Bu rumuz eserle birlikte kapalı zarf içinde yer alacak zarf üzerinde hem önde hem arkada rumuz yazılacaktır. Bu zarfın içinde kişinin ad, soy ad, telefon bilgileri, veli bilgileri, veli iletişim numaraları, okulu ve açık adresi yer alacaktır.
 • Eserler, 25 Nisan 2024 Tarihinde Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezinde olacak şekilde postaya verilebileceği gibi Türkiye Kamu-sen Temsilciliklerine ve Türkiye Kamu Sen’e üye sendikaların şube başkanlıklarına 6 nüsha olarak teslim edilebilecektir.
 • Eserler 26 Nisan 2024 tarihinden itibaren jüri tarafından değerlendirilerek 5 Mayıs 2024 tarihinde sonuçlar açıklanacak.
 • Dereceye girenler 12 Mayıs 2024 tarihinde Ankara’daki ödül törenine davet edilerek ödülleri takdim edilecektir.
 • İleride düşülebilecek bütün tereddütlerde yarışma jürisi karar almaya yetkilidir.
 • Şartnameye uygun olarak yazılacak mektuplar annememektup@kamusen.org.tr e-posta adresine gönderilecektir.

Anneme Mektup Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 3 Tam Altın
 • İkinci: 2 Tam Altın
 • Üçüncü: 1 Tam Altın
 • Mansiyon: Yarım Altın

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası