hayvanat bahçesi macerası

Emin Özdemir Türkçe Ödülü 2019


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Haziran 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 1500 TL'dir

Yarışma başvurusu bitti!


Emin Özdemir Türkçe Ödülü Katılım Koşulları Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan 1 Eylül 2017’de yitirdiğimiz Emin Özdemir’i dilci, yazıncı ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak; dil duyarlığını, dil ve yazın öğretimi anlayışını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Özdemir Ailesi ile Dil Derneği, “Dil Derneği Emin Özdemir Türkçe Ödülü”nü düzenlemiştir.

Ödüle Katılım Koşulları

1) “Dil Derneği Emin Özdemir Türkçe Ödülü” 2019’da, bir gazeteci kitabına verilecektir. 2) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği’nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır. 3) Ödüle aday gösterilecek yapıtlardan altısının, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği’ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır). 4) Ödüle aday yapıtın 1 Ocak 2018-15 Haziran 2019 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir; ödüle başvuru 1 Ocak -15 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. 5) Özdemir Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 1.500,00 TL olarak belirlenmiştir. 6) Seçici kurul Nahit Duru, Vecdi Seviğ, Faruk Bildirici, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, (aile adına) Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar’dan oluşmaktadır.
7) Her yazar, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir. 8) Ödül tek yapıta verilecektir, ödüle değer görülen yapıtın yazarına, ailece saptanan ödülün yanı sıra Dil Derneğince bir belge ve bir anmalık sunulacaktır. 9) Ödül töreni, 1 Kasım 2019’da yapılacaktır. 10) Ödüle Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.

Bilgi için : Tel. 0312-425 83 60 /belgeç. 0312- 417 33 28

Detaylar ve başvuru için


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası