hayvanat bahçesi macerası

Denizcilik Tarihi ve Prof.Dr.Fuat Sezgin Bilimsel Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2019

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 22 Bin TL'dir

Yarışma başvurusu bitti!

Denizcilik Tarihi ve Prof.Dr.Fuat Sezgin Bilimsel Makale Yarışması

Türk ve Dünya Denizcilik Tarihi alanındaki araştırmaları kapsayacak bilimsel makale yarışmasının konuları aşağıdadır. a. 30 Haziran 2018 tarihinde vefat eden ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Türk ve dünya denizcilik tarihine katkıları, b. Ünlü Türk bilgini Piri Reis’in çizmiş olduğu haritaların modern dönemde çizilen haritalarla karşılaştırılarak doğruluk ve gerçekliklerinin ortaya çıkarılması, c. Amerika kıtası ne zaman, nasıl ve kimler tarafından keşfedildi? d. Dünya denizcilik tarihinin tarihsel süreci içerisinde matematik biliminin deniz haritalarının yapımı ve seyir aletlerinin geliştirilmeleri üzerine katkıları, e. Yükseliş döneminde Osmanlı Devleti Donanmasının Kızıldeniz ve Hint Okyanusunda icra ettiği harekâtların Osmanlı ve Türk denizcilik tarihi içerisindeki yeri ve önemi.

a. Üçüncü maddede belirtilen konular kapsamında hazırlanan, editörler ve bilim komitesince kabul edilen makaleler aşağıda kimlikleri belirtilen Yarışma Jürisi tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Makaleler arasından belirlenen birinci, ikinci ve üçüncü çalışmalara para ödülü verilecektir. b. Bilimsel makale yarışması sıralamasında ilk üçe girmiş olan çalışmalara takdim edilecek para ödülleri aşağıdaki gibidir: Birinci : 15.000 TL İkinci : 5.000 TL Üçüncü : 2.000 TL

c. Ödül töreni ve makalelere ait sunumlar 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan “Denizcilik Tarihi ve Fuat Sezgin Konferansı”nda yapılacaktır. Araştırma Projeleri yarışmasının 1 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak sunumu sonrasında yarışmaya katılması Bilim Komitesi tarafından uygun görülen makaleleri ihtiva eden bir “Bildiri Kitabı” yayımlanacaktır. Ayrıca yarışmada dereceye giren makaleler uluslararası alanda saygın dergilerde yayımlanacaktır.

d. Bilimsel Makale Yarışması Bilim Kurulu Üyeleri: Prof.Dr. Oral ERDOĞAN (PRÜ Rektör) (Bilim Kurulu Başkanı) Ora. (E) Metin ATAÇ (22. Dz.K.K) (PRÜ Mütevelli Heyet Üyesi) Prof.Dr. Yusuf OĞUZOĞLU (Düzce Üniversitesi) Prof. Dr. Musa DUMAN (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) Prof.Dr. Süleyman ÖZKAYNAK (PRU Denizcilik Fakültesi Dekanı) Dr. Erhan GEZGİN (SHOD Eski Başkanı) Dr. Hasan Bora USLUER (SHOD Eski Haritacısı)

e. Bilimsel Makale Yarışması Seçici Kurul(Jüri) Üyeleri: Prof.Dr. Oral ERDOĞAN (PRÜ Rektör) (Seçici Kurul Başkanı) Ora. (E) Metin ATAÇ (22. Dz.K.K) (PRÜ Mütevelli Heyet Üyesi) Prof.Dr. Yusuf OĞUZOĞLU (Düzce Üniversitesi) Prof.Dr. Süleyman ÖZKAYNAK (PRU Denizcilik Fakültesi Dekanı) Dr. Erhan GEZGİN (SHOD Eski Başkanı) Dr. Hasan Bora USLUER (SHOD Eski Haritacısı)

f. Bilimsel Makale Yarışması Editörler: Dr. Öğretim Üyesi Erhan GEZGİN Öğr. Gör. N. Murat KORAY (DTUAM Yönetim Kurulu Üyesi) Dr. Öğretim Üyesi Etem KARA (DTUAM Yönetim Kurulu Üyesi)

Detaylar ve başvuru için


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası