hayvanat bahçesi macerası

Sigaranın Zararları Senaryo Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 15 Ekim 2019

✍️ Yarışmanın konusu: Sigarasız Yaşam

Yarışma başvurusu bitti!

Sigaranın Zararları Senaryo Yarışması

Yarışmanın Amacı: Sigaranın Zararlarını Yazılı Olarak Nitelendirmek, Sigarasız Yaşamı Desteklemek. Katılım Koşulları: Herhangi Bir Üniversitede Öğrenim Görüyor Olmak Başvurunun Yapılacağı Yer: Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İletişim Koordinatörlüğü Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İletişim Koordinatörü: İrem ARMAN

İletişim: Tel: 90 212 444 14 28 – 12937 Direkt: 0 212 425 9722 E-posta: info@ssder.org.tr web: www.ssder.org.tr Adres: Beşyol mah. İnönü Cad. No:40 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL

Başvuru Koşulları: Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışma Ödülleri Birincilik Ödülü Samsung Galaxy A7 İkincilik Ödülü Samsung Galaxy J6+ Üçüncülük Ödülü Samsung Galaxy J4

Senaryolar, e-mail yoluyla ve posta/kargo ile gönderilecektir. Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 (üç) senaryoyla katılabilir. Yarışma Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere açıktır. İşbu imzalı matbu izin kâğıdı yarışma katılım talebinin yer aldığı zarf içerisinde yarışma düzenleyicisi Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’ne ulaştırılacaktır. Yarışmaya katılım bireyseldir. Yarışma ile ilgili her türlü gelişme www.ssder.org.tr adresinden takip edilir. Senaryolar RTÜK ilkelerine ve genel ahlak kurallarına uygun olmalıdır.

Yarışmaya geçmişte yazılmış veya ödül almış̧ senaryolar katılamaz. Söz konusu aykırılığın işbu taahhütnameye konu yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonra tespit edilmesi ve de bu nitelikteki eserlerin ödül almış ve/veya sergilenmiş olması halinde TSSD, herhangi tazminat yaptırımı ile yükümlü olmaksızın ödülü geri alma ve işbu sebeple uğranılan zararın tazminini talep hakkına sahiptir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

Yarışma katılım formu eksiksiz doldurulmalı, senaryonun çıktısı ile birlikte bir zarfa konulmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine katılımcının adı, soyadı yazılmalıdır. Posta ile iadeli taahhütlü̈ veya kargo ile belirtilen adrese gönderilecektir.

Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden TSSD sorumlu değildir.

Bu şartname dışında hareket edenlerle, başkasının senaryosuyla yarışmaya katılan katılımcının o senaryosu ödül almış olsa bile ödül ya da ödülleri geri alınacak ve o ödül ya da ödüller bir kez daha başka katılımcıya verilmeyecektir. Başkasının senaryosuyla yarışmaya katılan katılımcı nedeniyle, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nden maddi ve/veya manevi tazminat talebinde bulunmaları halinde her türlü yükümlülüğün Yarışmacı kendisine ait olduğunu, senaryonun kullanımı sebebiyle kendisine yapılan maddi, tazminat taleplerine ilişkin ise hiçbir koşul altında Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’ne rücu hakkı bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yarışmada ödül alan, yarışmaya katılan ve/veya filme çekilmeye hak kazanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve gösterim hakları münhasıran Türkiye Sigarayla Savaş Derneği ile eserin sahibine aittir. Bu eserler ve Dijital kayıtları Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin arşivinde kalacaktır.

Yarışmacı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve filme çekilmeye/kullanılmaya hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

Ödül ve mansiyon alan eserler ile Yarışmaya katılan eserler Türkiye Sigarayla Savaş Derneği tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda eser sahibi ismi belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz, yazılı izin almaz.

Yarışmacı iş bu yarışmaya katılmakla, ‘’6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca özgür iradesi ile kişisel verilerinin KVK Kanunu’nda tanımlanan kapsamda ve yarışma nedeni ile işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ‘’

Yarışmaya başvuran her bir katılımcı işbu şartnamede yer alan başvuru koşullarını kabul etmiş sayılır.

Başvuru için


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası