hayvanat bahçesi macerası

Öğretmenler Arası Anı Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 18 Kasım 2019

✍️ Yarışmanın konusu: Öğretmenlerin meslek yaşamları süresindeki eğitim öğretim ile ilgili yaşanmışlıkları yarışmanın konusunu oluşturmaktadır.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Okul müdürlüklerine teslim

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda aktif olarak görev yapan öğretmen ve yöneticiler başvuru yapabileceklerdir

Yarışma başvurusu bitti!

Öğretmenler Arası Anı Yarışması

Yarışmanın Amacı: Öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükselmesine katkı sağlayacak, birlik ve beraberliğini pekiştirmek, moral ve motivasyonlarını artırmak, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamasıyla öğretmenlerin eğitim öğretim ile ilgili yaşanmışlıklarının meslek yaşamlarındaki önemini çizmek, öğretmenlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, gelecek kuşaklara ve diğer öğretmenlere aktarılmasını sağlamak.

Yarışma Şartları: a) Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmî ve özel okul/kurumlarda aktif olarak görev yapan öğretmen ve yöneticiler başvuru yapabileceklerdir. b) Başvuru yapılan anının yazımında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak,ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. c) Başvuru sahipleri en fazla bir anı ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla anı ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. ç) Yarışmaya başvurusu yapılan anının daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir. d) Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım hakkını Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ücretsiz olarak devrettiğini kabul ve yayımlanan eser için telif ücreti almayacağını taahhüteder. e) Anı içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıyaaittir. f) Yarışmaya başvuru yapanlar anı yazımlarını A-4 kâğıtlara, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde iki sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlayıp ayrıca CD ortamında ve imzalı EK-1 Başvuru Formuyla birlikte okul/kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. g) Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü anı yazımı ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir. ğ) Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir. h) Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Biga İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir. ı) Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

Tarihler: Komisyon değerlendirmesi 20 Kasım 2019

Sonuçların duyurulması 21 Kasım 2019

Ödül töreni 25 Kasım 2019

Değerlendirme: Eserler, Biga İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon (1 şube müdürü, 2 şer tane Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe branşlarından oluşan 5 (beş) kişilik Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu) tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde öncelik öğretmenlikte geçen hizmet süresi fazla olana verilecektir. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu kendilerine gelen anı yazımlarını EK-2 Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir. Seçici kurulun değerlendirmesine itiraz hakkı yoktur.

Ödüller: 1.Olan esere : 1000 TL Hediye Çeki 2.Olan esere : 750 TL Hediye Çeki 3.Olan esere : 500 TL Hediye Çeki verilecektir.

Ödül töreni 25 Kasım 2019 tarihinde ilçemizde Atatürk Kültür Merkezinde yapılacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü İlçe Programında gerçekleşecektir.

İletişim KOORDİNATÖR: Damla GÜNDÜZ Telefon: 5419153193 0286 316 10 25-120 e-posta : gunduzd83@hotmail.com


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası