hayvanat bahçesi macerası

Hayal Melodileri Resim Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 3 Şubat 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 22 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Opera

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta/Kargo/Elden

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Üniversitelerin sanat eğitimi veren fakültelerinin sanat eğitimi veren bölümlerinde veya Eğitim Fakülteleri’nin Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimini sürdüren lisans öğrencileri ve tüm bu bölümlerin lisansüstü programlarında eğitim gören lisansüstü öğrenciler katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Hayal Melodileri Resim Yarışması

“Hayal Melodileri” Resim Yarışması, opera sanatına olan ilgiyi arttırmak, sanat eğitimi alan öğrencilerin sanatsal üretimlerine destek vermek ve ülkenin sanat ve kültür hayatına çeşitlilik getirerek katkıda bulunmak amacıyla düzenlenir. Bu amaç çerçevesinde katılımcılardan, belirlenen bir operayı dinlemeleri, operanın kendisini ya da içinde geçen bir bölümü, şarkıyı veya melodiyi (anlamını bilerek ya da bilmeyerek) resimsel bir anlatım dili ile ifade etmeleri ve bu eseri oluşturma sürecinde yaşadıkları duygu ve düşünceleri özetleyen bir metin yazmaları beklenmektedir.

Yarışma Takvimi: Eser Teslim Tarihi: 15.01.2020 – 03.02.2020 Ön Eleme Sonucu: 10.02.2020 Son Eleme ve Yarışma Sonucunun İlanı: 28.02.2020 Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 04.03.2020

Teslim Adresi: Başvurular 15.01.2020 – 03.02.2020 tarihleri arasında şahsen elden veya posta/kargo yoluyla Mers Yapı San. Tic. A.Ş. / Hayal Melodileri Resim Yarışması: Barbaros Mh. Uphil Court Towers A-129 / 34746 Ataşehir- Istanbul adresine teslim edilmelidir. www.3nokta.com web sitesinde bulunan Katılım formu eksiksiz doldurulmalıdır. Islak imzalı katılım formu ve bir adet öğrenciliği gösterir belge eserle birlikte teslim edilmelidir.

Katılım Koşulları: Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya sadece Türkiye’deki üniversitelerin sanat eğitimi veren fakültelerinin sanat eğitimi veren bölümlerinde veya Eğitim Fakülteleri’nin Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde eğitimini sürdüren lisans öğrencileri ve tüm bu bölümlerin lisansüstü programlarında eğitim gören lisansüstü öğrenciler katılabilir. Aday, başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal olarak ikamet ediyor olmalıdır.

TEKNİK KOŞULLAR -Yarışmanın Teması: “Hayal Melodileri” Resim Yarışması’nın temel amacı opera sanatına olan ilgiyi arttırmak, sanat eğitimi alan öğrencilerin sanatsal üretimlerine destek vermek ve ülkenin sanat ve kültür hayatına çeşitlilik getirerek katkıda bulunmaktır. Bu amaç çerçevesinde katılımcının operanın kendisini ya da opera içinde geçen bir bölümü, bir melodiyi veya aryayı, (anlamını bilerek ya da bilmeyerek) resimsel ifadeye dönüştürmesi beklenir. -Bu yıl ilki düzenlenecek yarışmada konu Mozart’ın “Sihirli Flüt” operasıdır. Katılımcılardan, Mozart’ın meşhur operası “Sihirli Flüt” operasının kendisini ya da operada yer alan herhangi bir bölümü, şarkıyı veya melodiyi resimsel ifadeye dönüştürmesi beklenir. Mozart’ın “Sihirli Flüt” operasına ait bilgiler www.3nokta.com ve “Hayal Melodileri” isimli kitapta bulunabilir. -Katılımcı, eseri hazırlarken dinlediği opera bölümünü belirterek, eseri oluştururken yaşadığı duygu ve düşüncelerinin yer aldığı “eseri açıklayıcı kısa metni”, resim ile birlikte yarışma kuruluna teslim etmelidir. Bu metin en az 50 kelime en fazla 150 kelime olmalıdır. “Açıklayıcı kısa metin” göndermeyen eserler değerlendirmeye tabii tutulmazlar. Açıklayıcı kısa metin örnekleri “Hayal Melodileri” isimli kitapta bulunabilir. -Her aday, yarışmaya daha önce ödül almamış ve sergilenmemiş en fazla 1 (bir) adet eser ile katılabilir. Adaylar, daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş ve üçüncü şahısların haklarını ihlal eden eserlerle yarışmaya katılamaz. Bu nitelikteki ve yarışmanın “Hayal Melodileri” temasına uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmaz. -Adaylar, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait ve özgün bir eser olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan adaylardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. -Yarışmaya tuval veya sıkıştırılmış ahşap malzemeler (duralit, sunta, kontraplak vb.) üzerine yağlıboya, akrilik veya karışık teknikle yapılmış eserler ile katılım mümkündür. Kâğıt üzerine yapılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler kabul edilmeyecektir. Yarışmaya katılacak eserlerin kısa kenarı 50 cm’den küçük, uzun kenarı 120cm’den büyük olmamalıdır. -Yarışmaya katılacak eserler, sergilenmeye uygun ve asılabilmeleri için gerekli aksamları hazır bir biçimde teslim edilmelidir. -Eserlerin ön yüzünde, adayın kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmamalıdır. Eserlerin arka yüzünde, katılımcının adının, soyadının, eserin adının, tekniğinin ve boyutlarının yazılı olduğu bir etiket bulunmalıdır.

Eserlerin Teslim ve İadesi -Eserler en geç .03.02.2020.günü mesai saati sonuna kadar “Hayal Melodileri” resim yarışmasının aşağıda belirtilen adresteki merkezi idare ofisine elden veya posta/kargo yoluyla teslim edilmelidir. -Adres: Mers Yapı San. Tic. A.Ş. / Hayal Melodileri Resim Yarışması: Barbaros Mh. Uphil Court Towers A-129 / 34746 Ataşehir- Istanbul. Tel: 0 216 688 10 96 -Postada geciken eserlerden dolayı www.3nokta.com sorumluluk kabul etmeyecektir. -Ödül almayan ve sergilenmeyecek eserler, ödül almayan ancak sergilenmeye hak kazanan eserler, sergileme süresinin bitiminde 13.03.2020-23.03.2020 tarihleri arasında sanatçılara iade edilecektir. Posta ve kargo ile yollanan eserler, üzerinde yer alan adrese aynı şekilde iade edilecektir. Elden teslim edilen eserler ise belirtilen süre zarfında yine elden iade edilecektir. Bu süre zarfında geri alınmayan eserlerden ve oluşacak her türlü zarardan www.3nokta.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Tüm katılımcılar bu husustaki taleplerinden ekte yer alan “Katılım Formu”na imza attıkları anda peşinen feragat etmiş sayılacaklardır.

Değerlendirme -Ödül alacak ve sergilenecek eserlere belirlenen Seçici Kurul karar verir. -Ödüller Seçici Kurul tarafından belirlenecek şart ve koşullarda verilecektir ve Seçici Kurul ödüllerin tamamını ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamak konusunda bağımsızdır. -Seçici Kurul’un kararları kesindir ve itiraza açık değildir. -Ödül alan veya sergilemeye layık görülen eserler www.3nokta.com web sitesinden 28.02.2020 tarihinde duyurulacaktır.

Seçici Kurul Hüsamettin KOÇAN İrfan ÖNÜRMEN Oğuz HAŞLAKOĞLU Gülşen AYTAÇ Serkan ŞAHİN

Raportör -Cumhur TÜTÜNCÜBAŞI

Ödüller -Seçici Kurul tarafından ödül almaya layık görülen: 1.esere 10.000 (onbin) Türk Lirası ve ödül belgesi, 2.esere 7.000 (yedibin) Türk Lirası ve ödül belgesi, 3.esere 5.000 (beşbin) Türk Lirası ve ödül belgesi verilecektir. “Jüri Özel Ödülü”nü almaya layık görülen esere resim malzemeleri (2500 Türk Lirası değerinde) ve ödül belgesi verilecektir. “Halk Jürisi Ödülü” ismi altında, www.patreon.com/dreammelodies internet sitesi üstünden yapılan oylamada en fazla oy alan esere, Migros Hediye Çeki (1000 Türk Lirası değerinde), Ceres Yayınları Hediyesi (30 adetlik kitap seti) ve ödül belgesi verilecektir. Bir eser birden fazla ödüle layık görülürse, daha yüksek kıymetli ödül verilir.

Sergileme ve Ödül Töreni -Yarışmanın ödül töreni ve serginin açılışı 4 Mart 2020 Çarşamba günü saat 19.00’da İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsünde yapılacaktır. Sergi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacaktır.

Diğer Hususlar -Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla www.3nokta.com tarafından satın alınmış gibi işlem görür. www.3nokta.com; ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere 5486 sayılı Yasadan doğan tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. -Katılımcı herhangi bir katılım koşulunu ihlal etmesi durumunda diskalifiye edilir ve kazandığı ödülden feragat etmiş kabul edilir. -Posta ya da kargo ile gönderilen eserlerde kargoya veriliş günü değil, posta ya da kargonun teslim tarihi esas alınır. Ücretleri adaylar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden www.3nokta.com sorumlu olmayacaktır. 3 Şubat 2020 tarihine kadar gönderilmeyen veya kurul tarafından değerlendirmeye alınmayan eserler kabul edilmeyecektir. -Katılımcı, teslim ettiği eserlerinin tüm sigorta yaptırma sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, eserlerin teslim edildiği andan sergi sonrası teslim alındığı ana kadar zarar görmesi halinde www.3nokta.com’un kusuru olsa dahi maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. -Başvurusunu tamamlayan her aday, yukarıda belirtilen yarışmaya katılım şartlarını kabul etmiş sayılır. -Yarışmada verilecek ödüller için, ilgili mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekmemektedir. Ödül üzerinden ortaya çıkacak vergiler yarışmaya kazanan kişiye aittir. İrtibat Tel: 0 216 688 10 96 Tarih: 21.10.2019 İrtibat e mail: 3nokta@3nokta.com İrtibat Kurulacak İlgili: Sabrican Akpına

Katılım Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası