hayvanat bahçesi macerası

Dünya Su Günü Kompozisyon ve Resim Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 12 Şubat 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 12 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: Kompozisyon: Su ve İklim Değişikliği - Resim: Su ve Atıksu

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Posta/Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.

Yarışma başvurusu bitti!

Dünya Su Günü Kompozisyon ve Resim Yarışması

Kompozisyon Yarışması:
Amaç:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle Su ve İklim Değişikliği konulu kompozisyon yarışması ile konunun öneminin Ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

Katılım Şartları:

 • Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.
 • Kompozisyonlar A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutundaki düz beyaz kâğıda; yazım kurallarına uygun, okunaklı bir el yazısıyla veya bilgisayarla Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan kompozisyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sayfanın sol alt köşesine öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, ulaşılabilecek okul telefonu ve adresi, velinin ve danışman öğretmenin (kişinin kendi açık rızasıyla) cep telefonları mutlaka yazılacaktır.
 • Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış, yayınlanmamış, tamamı veya bir bölümü kopya edilmemış, intemetten indirilmemiş ve yardım alınmamış kompozısyonlar ile katılabilir.
 • İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 12.02.2020 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan kompozisyonlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.
 • Kompozisyon, katlanmadan ve zarar görmeyecek şekilde gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

Değerlendirme:
Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan kompozısyonları değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 12.02.2020 tarihine kadar ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine gönderecektir. Okul İdarelerince birinci seçilen kompozisyonlar; Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen kompozisyonu en geç 21.02.2020 tarihine kadar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderecektir. Bölge Müdürlüklerince birincı seçilen kompozısyonlar; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

Seçici Kurul:
Başkan Erdinç DUYLU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Üye Nazire Memiş Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Üye Ali ÇAĞLAR Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Memur Üye Filiz KOLCU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Memur Üye Murat GÜN Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Memur

Ödüller:
Ödül töreni, 22 Mart 2020 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibi öğrenci ve bir refakatçısının (Öğretmeni veya Velisi) ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklamaları ise törenin yapılacağı ilgili Bölge Müdürlüğü’nce sağlanacaktır. Birincilik ödülü : Plaket ve 2500 TL İkincilik ödülü : Plaket ve 2000 TL Üçüncülük ödülü : Plaket ve 1500 TL Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansıyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği kompozisyonların kendisine ait olduğunu ve kullanım izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

İadesi:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen kompozisyonların dışındaki dereceye gıremeyenlerin iadesi; İstek halinde 03.04.2020 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinden kompozisyon sahipleri tarafından elden ya da dilekçe karşılığı ücreti yarışmacı tarafından ödenecek posta veya kargo ile geri alınabilir, bu tarihler arası teslim alınmayan eserler hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir. Adres:
(Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinin açık adresi yazılacaktır.) Şartnameler, Genel Müdürlüğümüz web sitesi www.dsi.20v.tr adresinden, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bölge Müdürlüklerimizden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Resim Yarışması:

Amaç:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “22 Mart Dünya Su Günü” nedeniyle “Su ve Atıksu” konulu resim yarışması ile konunun öneminin Ortaokulu öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillerin bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca dereceye girecek eserlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek su bilincinin öğrencilere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir.

Katılım Şartları:

 1. Ortaokulların 7. ve 8. sınıfındaki öğrenciler bu yarışmaya katılabileceklerdir.
 2. Resimler, A3 (29.5 cm x 42 cm) resim kâğıdına pastel boya, sulu boya veya guaj boya tekniği ile yapılacaktır. Bunların haricindeki, ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Resimlerin arka yüzüne, öğrenci ve resim öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, açık adresi, ulaşılabilecek okul, ev ve cep telefonları mutlaka yazılacaktır.
 4. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, resimlerin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yardım alınmamış eserleriyle katılabilir.
 5. İlgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine 13.02.2017 tarihine kadar gönderilmeyen veya Bölge Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmayan resimler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilmeyecektir.
 6. Resim, paspartu ve çerçeve yapılmadan, sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmeli, ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecek olan posta ya da kargo ile gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ve gecikmelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır. DEĞERLENDİRME: (Değerlendirme üç aşamada yapılacaktır.)
 7. Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan resimleri değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 13.02.2017 tarihine kadar ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerine gönderecektir.
 8. Okul İdarelerince birinci seçilen resimler; Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinde oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilecek ve Bölge Müdürlüğü düzeyinde birinci, ikinci, üçüncü olanlar belirlenerek Bölge Müdürlüklerince ödüllendirilecektir. Bölge Müdürlükleri, sadece birinci seçilen resmi en geç 20.02.2017 tarihine kadar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderecektir. Bölge Müdürlüklerince birinci seçilen resimler; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

Seçici Kurul:
Başkan Serhat SAYINER Destek Hizmetleri Dairesi Başkan Yardımcısı Üye Figen BAYRAKTAR Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Mimar Üye Nadide DEMİR İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ziraat Yük.Müh. Üye Raziye ÖRKÜN Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı VHKİ Üye Gülsen KESKİN Basın Müşavirliği Grafiker

Ödüller:
Ödül töreni, 22 Mart 2017 tarihinde Ankara veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödül sahibi öğrenci ve bir refakatçısının (Öğretmeni veya Velisi) ulaşımı ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerince, bir günlük konaklamaları ise törenin yapılacağı ilgili Bölge Müdürlüğü’nce sağlanacaktır. Birincilik ödülü : Plaket ve 2500 TL İkincilik ödülü : Plaket ve 2000 TL Üçüncülük ödülü : Plaket ve 1500 TL Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri; teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. RESİMLERİN İADESİ: Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimlerin dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi; İstek halinde 01.04.2017 tarihinden itibaren 15 gün içinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüklerinden resim sahipleri tarafından elden geri alınabilir, teslim alınmayanlar hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası