hayvanat bahçesi macerası

Akademik Kaynak Makale Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 1 Haziran 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Kemal Karpat Anısına

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Lisans ya da lisansüstü öğrencisi veya mezunu olmak

Yarışma başvurusu bitti!

Akademik Kaynak Makale Yarışması

Akademik Düşünce Enstitüsü’nün yayın organlarından biri olan Akademik Kaynak, genç araştırmacıların eserlerinin yayınlandığı, yazar ekibi olarak farkındalık yaratacak etkinlikler gerçekleştiren, yapmış olduğu çalışmalar ile bilimsel alana özgün katkılar sağlamayı amaçlayan bir sosyal bilimler platformudur.
Akademik Kaynak ekibi olarak, alanlarında önemli çalışmalar gerçekleştirerek, literatüre özün katkılar sağlamış hocalarımızın geride bırakmış olduğu birikimi devam ettirmek ve anılarını yaşatmak için makale yarışması düzenlemekteyiz. Bu kapsamda ilk olarak Akademik Düşünce Dergisi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Özel Sayısı’nda kentleşme alanının duayen hocası ve geçen yıl aramızdan ayrılan Prof. Dr. Kürşat BUMİN anısına bir inceleme yazısı yer almıştır.
2020 yılında çıkarılması planlanan Akademik Düşünce Dergisi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Özel Sayısı’nda yayınlanmak üzere yakın dönemde aramızdan ayrılan ülkemizin önemli sosyal bilimcilerinden Prof. Dr. Kemal KARPAT anısına makale yarışması düzenlenmektedir.
Bu kapsamda makale çağrısına çıkılmış olup, belirlenen süreler içerisinde makaleler kabul edilerek, değerlendirme süreci tamamlanacaktır.

Makale Yarışması Katılım Şartları

 • Lisans ya da lisansüstü öğrencisi veya mezunu olmak
 • Makalelerin çağrı metninde belirtilen koşullara uygun olması
 • Makalelerin daha önce yayınlanmamış olması
 • Makalelerin belirlenen temalara uygun olması

Makale Konuları:

 • Kemal Karpat’ın Osmanlı-Türk Modernleşmesine Bakışı
 • Kemal Karpat ve Cumhuriyet Dönemi Türk Modernleşmesi
 • Kemal Karpat’ın Türk Sosyal Bilimlerine Yaklaşım Metodolojisi
 • Kemal Karpat’ın Balkan Çalışmaları
 • Kemal Karpat’ın Çalışmaları Bağlamında Anadolu’ya Müslüman Göçü
 • Türk Demokrasisi ve Kemal Karpat
 • Kemal Karpat’ın Türk Dış Politikasına Bakışı
 • Kemal Karpat’ın Düşünce Dünyasına İz Bırakan Aydınlar
 • Kemal Karpat’ın Eserlerinde Türkiye’de Toplum ve Edebiyat İlişkisi
 • Kemal Karpat’ın İslam Çalışmaları
 • Kemal Karpat ve Tarih Bilimi
 • Kemal Karpat ve Sosyal Bilimler
 • Entelektüel Bir Aydın Olarak Kemal Karpat
 • Kemal Karpat’ın Orta Asya Çalışmaları
 • Kemal Karpat’ın Osmanlı Devleti Çalışmaları

Makale Yazım Kurulları:

 1. Makale, Times New Roman yazı karakteri ve 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 2. Makale tam metni 12 punto, dipnotlar ise 10 punto değer ile yazılmalıdır.
 3. Metin içerisinde kullanılan doğrudan alıntılar 5 satıra kadar tırnak içerisinde verilmeli 5 satırdan fazla olan doğrudan alıntılar yeni paragraf olarak 1 cm içeriden tek aralıklı (blok) yazılmalıdır. Alıntı içerisinde alıntı kullanılması halinde tek tırnak ( ‘tek tırnak’) veya büyük- küçük işareti () kullanılmalıdır.
 4. Metin içerisinde vurgulanmak istenen ifadeler tek biçim olacak şekilde çift tırnak ya da italik biçimlerinden birisi seçilerek kullanılmalıdır. Bkz: “çift tırnak”, italik.
 5. İlk başlıklar tüm harfler büyük olacak şekilde ikincil başlıklar ilk harf büyük diğer harfler küçük olacak şekilde kullanılmalı ve numara sistemi esas alınmalıdır. Makale başlıkları koyu olarak yazılmalıdır.
 6. Sayfa düzeni; üst, alt ve sağ 2,5 sol 4,0 olarak düzenlenmeli cilt payı soldan verilmelidir. Metin yönlendirmesi dikey olmalıdır.
 7. Makale paragrafı her iki yana yaslı olacak şekilde; girinti, sol 1, sağ 0 olarak yazılmalıdır.
 8. Makale paragrafın aralık önce 0, sonra 6 nk aralıklı ve 1, 5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Yeni paragraflar bir satır aralığı ile başlamalıdır.
 9. Makale de tam metin dışında; özet, ingilizce özet, giriş ve sonuç bölümleri yer almalıdır. Makale özetinde en az 3 en fazla 6 anahtar kelimeye yer verilmelidir. Makale özet bölümünde makalenin kısaca konusuna, ön bulgulara ve önemine yer verilmelidir. Makalenin sonuç bölümünde bulgular açıkça tartışılmalı ve genel bir değerlendirme yapılmalıdır.
 10. Metin içi atıflar, dipnot gösterme ve metin sonu referansları APA 6.0 kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 11. Makale sözcük alt sınırı 2000 üst sınırı 7000’dir. Makale özeti 150- 200 sözcük ile yazılmalıdır.

Ödüller:
Birinciye

 • Akademik Düşünce Enstitüsü Tarih ve Uluslararası İlişkiler Özel Sayısı Makale Yayını
 • Akademik Düşünce Enstitüsü Promosyon Paketi
 • Kemal Karpat Kitap Seti (5Adet)
 • Akademik Düşünce Dergisi 1. Sayısı İkinciye
 • Akademik Düşünce Enstitüsü Promosyon Paketi
 • Kemal Karpat Kitap Seti ( 3 Adet)
 • Akademik Düşünce Dergisi 1. Sayısı Üçüncüye
 • Akademik Düşünce Enstitüsü Promosyon Paketi
 • Akademik Düşünce Dergisi 1. Sayısı
 • Kemal Karpat ‘ın 1 Kitabı

Tarihler:
Son Başvuru Tarihi: 01.06.2020
Değerlendirme Ara Raporlarının Katılımcılara İletilmesi: 01.07.2020
Nihai Sonuçların Açıklanması: 01.08.2020

İletişim Adresi:
E-Posta: iletisim@akademikkaynak.com
Tel:0532 594 43 73
0 541 455 36 55
0 545 785 99 55

Makale Değerlendirme Formu:
Puan Değerlendirme Ölçütü
20 Puan Makalenin yarışmanın ana temasına uygunluğu
10 Puan Makalenin çağrı metninde belirlenen yazım kurallarına uygunluğu
20 Puan Makale konusunun özgünlüğü
10 Puan Araştırma sorunu ve sorusunun açık ve anlaşılır ifadesi
10 Puan Yazım dilinin açıklığı ve anlaşılırlığı
10 Puan Makale özeti ve anahtar kelimelerin yeterliliği, içeriği yansıtması
20 Puan Makale konusunun önemi ve yaygın etkisi

Hakem Kurulu:
Doç. Dr. Bengül BOLAT: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Kılıç: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi
Hülya KÜÇÜK: Kafkas Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Ozan YETKİN: Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Oğuzhan KOCA: Kırklareli Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Betül ERNAS: Tarih Öğretmeni ve Tarih Bilim Uzmanı


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası