hayvanat bahçesi macerası

İsraf Konulu Kompozisyon Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 21 Şubat 2020

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 7 Bin TL'dir

✍️ Yarışmanın konusu: İsraf

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye’deki tüm ortaöğretim (lise) öğrencileri katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

İsraf Konulu Kompozisyon Yarışması

Amaç
Hem Türkçeyi korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak; Türk dilini yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır olarak konuşmak ve yazma becerilerini geliştirmek için hem de İsraf’ı bütün yönleriyle hatırlatmak amacıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Özel Başarı Koleji tarafından Piri Reis anısına Türkiye’deki tüm ortaöğretim (lise) öğrencileri arasında ‘İsraf’’ konulu bir kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.

’İsraf’ konulu kompozisyon yarışması Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin “Kültür Hizmetleri” başlıklı 16. maddesinin (b) bendine dayanmaktadır.

Yukarıda amacı ve dayanağı belirtilen yarışmanın konu başlığı, kimlerin katılabileceği, yazılarda aranacak şartlar, başvuru şekli, metinlerin değerlendirilme aşamaları, ödüllendirme ve yarışma takvimine ilişkin usul ve esaslar şartnamenin devamında açık olarak belirtilmiştir.

Kompozisyon Yarışması Şartnamesi

 1. ’İsraf’’ konulu kompozisyon yarışmasına Türkiye’deki tüm lise (20 yaş altı açık lise öğrencisi dahil) öğrencileri başvurabilecektir.
 2. Her öğrenci, yarışmaya tek bir kompozisyon metniyle katılabilecektir. Birden fazla metin gönderen öğrencilerin başvuruları reddedilecektir.
 3. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında iki aşamalı bir başvuru yolunu takip edeceklerdir. İlk olarak, bilgisayar ortamında yazdıkları metinleri kompozisyon@kmu.edu.tr adresine göndereceklerdir. Metinde öğrencilerin gerçek isimleri geçmeyecek olup ilk sayfanın sağ üst köşesine sadece bir rumuz ekleyeceklerdir. İkinci aşamada öğrenciler, metnin çıktısını bir dosya içinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ileteceklerdir. Ekte yer alan taahhütnameyi elle doldurup kapalı bir zarfa koyarak bahsi geçen dosyanın içine yerleştirmeyi de ihmal etmeyeceklerdir. Yukarıda anlatılan iki aşamayı başarıyla tamamlamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yarışmayı takip etmekle görevlendirilen personelin ve Yarışma Değerlendirme Kurulu’nu oluşturacak olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanlarının birinci derecede yakını olan kişiler yarışmaya katılamayacaktır.
 5. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında ulaşmayan metinler, değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanacak aksaklıklarda sorumluluk öğrenciye aittir.
 6. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

Yarışmada Aranacak Şartlar:

 1. Kompozisyon metinleri; Times New Roman yazı karakteriyle iki yana yaslı, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır. Paragraf girintisi 1,25 cm olacak; her satırın önünde ve arkasında 3nk boşluk bırakılacaktır. Kenar boşlukları ise her yönden 3 cm olarak ayarlanacaktır.
 2. İlk sayfanın sağ üst köşesinde metin sahibinin rumuzu yer alacaktır. Rumuzun hemen alt satırında ise ortalı hâlde metnin başlığı bulunacaktır. Rumuzun ve başlığın tamamı kalın/bold olacak ve sadece ilk harfi/harfleri büyük yazılacaktır.
 3. Metinler, 500-1000 kelime arasında olacaktır.
 4. Metinlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu (2012 basımı) esas alınacaktır.
 5. Metinler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş metinler bu yarışmaya katılamayacaktır. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. Ayrıca intihal yaptığı tespit edilen kişiler hakkında yasal takip başlatılacaktır.
 6. Yarışmaya katılan metinler sahiplerine iade edilmeyecek (Kişinin kendi rızası olmak kaydıyla), yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

Ödüller:
Birincilik Ödülü : 2.000 TL
İkincilik Ödülü : 1.500 TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000 TL
Teşvik Ödülü : 500,00 TL
Jüri Ödülü : 2.000 TL

İletişim:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yunus Emre Yerleşkesi 70100/KARAMAN Telefon : 0338 226 20 80 Belgegeçer : 0338 226 20 74 E-posta : sks@kmu.edu.tr

Taahhütname


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası