hayvanat bahçesi macerası

Fatin Rüştü Zorlu 5. Hikaye Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Nisan 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Kıyıdan uzaklaşmak

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta ve Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: İstanbuli Kartal sınırları içinde bulunan lise 9- 10- 11 -12. sınıf öğrencileri

Yarışma başvurusu bitti!


Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi tarafından eski Dışişleri Bakanımız “Fatin Rüştü Zorlu” adına öykü yarışması düzenlenmiştir.

“Denizlerde menfaatler pek çoktur, selamet istersen kıyıda kal.” Sadi Şirazi

“Kıyıdan uzaklaşmadan yeni kıtalar keşfedemezsiniz.” Bu iki bakış açısı ışığında kendinizi tanıma ve sorgulama sürecini hep beraber hikayeleştirelim.

Ödüller:

 1. öğrenciye yarım altın
 2. öğrenciye çeyrek altın
 3. öğrenciye gram altın olarak belirlenmiştir.

Hikaye Yarışması Şartnamesi

 1. Hikaye yarışması Kartal ilçesindeki liseler arasında düzenlenecektir.Yarışmayı düzenleyen okul yarışma dışında tutulacaktır.
 2. Bu yıl belirlenen konu, “Kıyıdan uzaklaşmak” tır.
 3. Öykülerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık, noktalama ve yazım kurallarına uygunluk gibi özellikler aranacaktır.
 4. Yarışmaya her okul en fazla iki öykü ile katılabilir. Bir kişi birden fazla öykü ile katılamaz.
 5. Öykü en az iki, en fazla 5 sayfa olmak üzere (12 punto, Times New Roman) hazırlanmalıdır. Bu sınırlamaya uymayan öyküler değerlendirme dışı kalacaktır.
 6. Eserler hem e-mail(frzaloykuyarisma@gmail.com) adresine e –posta olarak hem de çıktı halinde okul adresine iletilecektir.
 7. Dereceye giren ve giremeyen öyküler iade edilmeyecek; ancak öykülerin yayın hakkı okulumuzda olacaktır.
 8. Daha önce herhangi bir ortamda yayımlanmış ve/veya ödül almış öyküler kabul edilmeyecektir. Aksi durumda ödül geri alınır.
 9. Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır. Yerine başka bir ödül konmaz. Derece ve ödül boş bırakılır.
 10. Yarışmaya başvuranlar, şartnamenin bütün maddelerini kabul etmiş sayılır.

Amaç:
Okulumuza adını veren Fatin Rüştü Zorlu’nun anılması, gelecek kuşaklar tarafından tanınması, öğrencilerde hikaye yazma isteğinin oluşturulması ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Seçici Kurul:
Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi Edebiyat Zümresi (Erdoğan ERDOĞAN, İ. Bora AYÖZTÜRK , Zekiye GÜRBÜZ, Yeliz NUHOĞLU , Aysun BAKAR)

İletişim:
İlgili Öğretmen: İbrahim Bora AYÖZTÜRK (Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi Edebiyat Zümre Başkanı)
Tel No: 0216 387 3011
e-posta: frzaloykuyarisma@gmail.com
Adres:Topselvi Mah. Lise Sok. No:14 KARTAL / İSTANBUL


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası