hayvanat bahçesi macerası

Kapadokya Üniversitesi Öykü Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Nisan 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Çevre – İnsan ve Geleneksel Yaşam

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Kargo (Aras-Yurtiçi)

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine açıktır

Yarışma başvurusu bitti!

Kapadokya Üniversitesi Öykü Yazma Yarışması

Türkiye genelindeki tüm ortaöğretim öğrencilerine açık olan yarışma, gençlerimizin dikkatini geleneksel “Anadolu” yaşamının çevre dostu niteliğine çekmeyi; onlara modern şehir hayatının dayattığı tüketim düzenine alternatif bir yaşam olabileceğini hatırlatmayı hedeflemektedir. Bereketli toprakların değerlendirilmesi, paylaşma, birlikte hareket etme, imece, tutumlu davranma, doğal ve geleneksel beslenme, doğayı koruma ve insan – vahşi yaşam ilişkisi gibi başlıklar yarışmanın alt temalarıdır.

Yarışmaya Katılacak Öğrencilerin Belirlenmesi
Okul adına yarışacak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda okullarda yapılacak ön eleme ile seçilir. Yarışmanın ön eleme aşamasında her okul bir öykü seçip Üniversiteye gönderir.

Öykü Yazma Yarışması Şartlar

 • Bu yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Kapadokya Üniversitesi temsilcileri, jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 21. Maddesinde tanımlanan “İşleme”, 22. Maddesinde tanımlanan “Çoğaltma”, 23. maddesinde tanımlanan “Yayma”, 24. maddesinde tanımlanan “Temsil” ve 25. maddesinde tanımlanan “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını kullanma hususunda öğrencilerin izni doğrultusunda Kapadokya Üniversitesi tam ruhsatla yetkilendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için ekli taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilen öyküler daha önce yayınlanmamış ya da her hangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olmalıdır.
 • Yarışma kapsamında verilecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak, Kapadokya Üniversitesince saklanacaktır.
 • Ödül törenine davet edilen öğrenci ve ailelerinin ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir. Törene katılmak üzere davet edilen öğrencilerin, ekli (Ek-2) veli onay belgesinin imzalı halini eserle birlikte Kapadokya Üniversitesine önceden ulaştırmaları gerekmektedir.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan öğrenci sorumlu olacaktır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Kapadokya Üniversitesi sorumlu değildir.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Kapadokya Üniversitesine aittir.
 • İletişim için 0384 353 50 09 numaralı telefondan irtibat sağlanabilecektir.
 • Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar

Yarışmaya Katılacak Öğrencilerin Belirlenmesi
Okul adına yarışacak öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda okullarda yapılacak ön eleme ile seçilir. Yarışmanın ön eleme aşamasında her okul bir öykü seçip Üniversiteye gönderir. Öyküler, öğrenciler tarafından doldurulan ekli (Ek-1) başvuru formuyla üniversiteye gönderilir. Bu gönderimlerde kargo ücreti Üniversiteye aittir. Üniversitede düzenleme kurulu tarafından öyküyü yazanın kimliği, sayfanın üstünde yazılacak “RUMUZ”la belirtilir. Yarışmacının açık kimliğini, varsa telefonunu ve e-posta adresini içeren yazı bir zarfa yerleştirilir. Zarfın üzerine, sadece öykü yazarının “RUMUZ”u yazılır.“RUMUZ”lu öyküler, seçici kuruldaki üye sayısı kadar çoğaltılarak kurul üyelerine elden ya da kargo aracılığıyla iletilir.

Yarışmada Uyulacak Kurallar
Öyküler bilgisayar ile A4 boyutunda, Calibri formatında, bir buçuk satır aralıklı ve 12 boyutla yazılacaktır. Öyküler 2 sayfadan az, 5 sayfadan çok olmamalıdır

Seçici Kurul
Seçici kurul, bilinen öykü yazarı ve edebiyat eleştirmenlerinden Kapadokya Üniversitesi tarafından oluşturulur.

Değerlendirme
Seçici Kurul üyeleri teslim aldıkları öyküleri 100 puan üzerinden değerlendirir. Yapacakları bir toplantıyla yarışmacılara verdikleri puanları birleştirerek yarışmada dereceye girenleri belirler. Değerlendirmede hikâyenin özgünlüğü 60, dilin kullanımı – üslup 40 puan üzerinden puanlanacaktır.

Yarışma Ödülleri
Yarışmada dereceye giren yirmi öykü kitaplaştırılacak, öykü sahiplerine kitaptan 20 adet hediye edilecektir. Birinciye 1.500, ikinciye 1.000, üçüncüye 500 TL karşılığı kitap vb. hediye çeki verilecektir.

Posta Gönderim Adresi
Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesi, 50420 - Mustafapaşa, Ürgüp / Nevşehir
Kargo gönderimlerini, üniversitemizin anlaşmalı olduğu Aras ve Yurtiçi Kargo ile yapmanız gerekmektedir.

Başvuru Formu

Veli Onay Belgesi


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası