hayvanat bahçesi macerası

Mehmet Akif ERSOY Resim ve Kompozisyon Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Mart 2020

✍️ Yarışmanın konusu: Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yarışmaya sadece örgün eğitim-öğretime devam eden ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir

Yarışma başvurusu bitti!


 1. Yarışma, kompozisyon ve resim alanlarında, “Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy” teması ile gerçekleştirilecektir.
 2. Yarışmaya sadece örgün eğitim-öğretime devam eden ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci sadece bir alandan ve en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir.

 3. Son başvuru tarihi 31 Mart 2020 olarak belirlenmiştir. Başvurular ilçe müftülüklerine bireysel olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.
 4. Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci (ortaokul) olduğunu belirten belgeyi ve T.C. Kimlik Kartını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca her bir öğrenci, velisi tarafından imzalanmış “Velisi bulunduğum …………….. ‘nın Müftülüğünüzce düzenlenen kompozisyon/resim yarışmasına katılmasına adının ve eserinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca internet ve sosyal medyada yer almasına, eserinin basılarak yayınlanmasına muvafakat ederim” şeklindeki belgeyi Müftülüğe teslim etmek zorundadır. Eserin teslim alındığına dair belge, yarışmacıya müftülüklerce verilecektir.
 5. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek, Müftülüklerce bir sonraki yıl mart ayına kadar muhafaza edilecektir. Her iki alanda il genelinde dereceye giren altı eser il müftülüklerince Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
 6. Eserlerde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamını yapmaması vb. hususlar dikkate alınmalıdır.
 7. Kompozisyon alanında yarışmaya katılan eserler için;
  • “Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy” teması ile bağlantılı ve özgün olması, alıntılar için kaynak gösterilmesi beklenmektedir.
  • Eserin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak, tercihen elektronik ortamda, times new roman fontuyla, 12 punto ile yazılması istenecek, ancak el yazısı ile yazılmış eserler de yarışmaya kabul edilebilecektir.
  • Eserin yazılı olduğu sayfanın (birden çok sayfa söz konusu olduğunda her sayfanın) sol üstüne öğrencinin adının, soyadının, iletişim bilgilerinin ve öğrencisi olduğu ortaokulun adının yazılması şarttır.
  • Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
  • Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:
   • Konuyu kompozisyon ile ifade edebilme gücü: 20 Puan
   • Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü: 20 Puan
   • Kullandığı dilin akıcılığı: 20 Puan
   • Kompozisyonda özgünlük: 20 Puan
   • Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk: 20 Puan
   • Konuyu resimde ifade edebilme gücü: 20 Puan
   • Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü: 20 Puan
   • Resimde kullandığı tekniğin uygunluğu: 20 Puan
   • Resimde özgünlük: 20 Puan
   • Resimde görsellik: 20 Puan
 8. Resim alanında yarışmaya katılan eserler için;
  • Eserlerin başkasına ait, alıntı ve kopya olmaması, “Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy” teması ile bağlantılı olması beklenmektedir.
  • Yarışmacılara malzeme ve teknik serbestliği tanınmıştır. Her türlü resim ve boya malzemesi kullanılabilecektir. Ancak eserlerin sunulacağı resim kâğıtları 35 X 50 boyutlarında olmalıdır.
  • Yarışmacılar resim kâğıtlarının arkasına okunaklı bir şekilde, adı soyadı, iletişim bilgileri ve öğrencisi oldukları ortaokulun adını yazacaklardır.
  • Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan iki büyük karton arasına veya resim için üretilmiş özel koruyucu materyale yerleştirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.
  • Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.
  • Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası