hayvanat bahçesi macerası

Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına ve Atatürk’e Mektup Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Aralık 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 10 Bin TL'dir

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Bursa İli, Nilüfer İlçesi genelindeki resmî temel eğitim kurumlarında öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışma başvurusu bitti!

Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına ve Atatürk’e Mektup Yarışması

Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına ve Atatürk’e Mektup Yarışması

Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına ve Atatürk’e Mektup Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Bu yarışmaya Bursa İli, Nilüfer İlçesi genelindeki resmî temel eğitim kurumlarında öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilirler.
 • Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılabilecektir.
 • Yarışmaya katılacak olan eserlerin özgün olmasına dikkat edilmelidir. Mektupların daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Mektubun tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmamış ya da alıntı yapılmış ise mektup değerlendirilmeye alınmayacak/derece aldıysa iptal edilecektir.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Eserde öğrencilerin kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi mektubun ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.
 • Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 3 sayfa olacak şekilde word formatında hazırlayıp 2.yuzyilamektup@22yuzyil.com mail adresine gönderilecektir.
 • Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Seçici Kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma koşulları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürlükleri tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve yarışmayı düzenleyen Özel Yirmi İkinci Yüzyıl Ortaokulu eserleri değerlendirmek ve birinci olan, dereceye giren ve basılmaya layık görülen eserleri seçmek için bir komisyon oluşturacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda Türkçe/Edebiyat öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
 • Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Siyasî amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Başvuru Formu ve Açık Rıza Metni onaylanmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Katılım sağlayan öğrenciler Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma kapsamında gönderilen mektuplar Özel Yirmi İkinci Yüzyıl Ortaokulu tarafından muhafaza edilecektir.

Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına ve Atatürk’e Mektup Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 5.000 TL
 • İkinci: 3.000 TL
 • Üçüncü: 2.000 TL
 • 4-10’lere: Mansiyon Ödülü
 • İlk 50 Derece: Eserin Basılması ve Katılım Belgesi

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası