hayvanat bahçesi macerası

Bağımlılık Oyun Yazma Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Aralık 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 200 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Bağımlılık

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden/Posta/Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Yurt içinden ve yurt dışından T.C. vatandaşları veya Türkçe yazan yazarlar katılabilir.

🏢 Düzenleyen: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Yarışma başvurusu bitti!

Bağımlılık Oyun Yazma Yarışması

Bağımlılık Oyun Yazma Yarışması

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Bağımlılık Oyun Yazma Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından T.C. vatandaşları veya Türkçe yazan yazarlar katılabilir.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde görev alacak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Seçici Kurul üyeleri, Devlet Tiyatroları çalışanları ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile sıhrî yakınları bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı, bu şartnameyi okumuş ve koşullarını kabul etmiş sayılır. Sonuçlar açıklandıktan sonra bile olsa şartlara uymadığı fark edilen eser sahiplerinden ödülleri geri alınır.
 • Eser özgün olmalıdır. Öykü, roman, şiir gibi eserler, uyarlamalar, kısa oyunlar ve çocuk oyunları değerlendirme dışı bırakılır.
 • Eserlerde kullanılacak dil Türkçe olmalıdır.
 • Eserlerin özgünlüğüne dair tüm sorumluluk yazara aittir. Üçüncü kişi veya kuruluşların telif hakkı konusunda herhangi bir talep veya iddiada bulunmalarından doğacak maddi ve manevi zarar yazara aittir.
 • Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu’na değerlendirilmek üzere daha önce gönderilmiş ve Devlet Tiyatroları Arşivinde olumlu, olumsuz ya da kararsız görüşle bulunan eserlerle, daha önce basılmış, her hangi bir yerde oynanmış, dereceye girmiş ve başka yarışmalara başvuru yapmış eserler yarışmaya katılamaz.
 • Bir kişi yarışmaya bir (1) eserle katılabilir.
 • Bir eser birden çok kişinin ortak çalışması olabilir.
 • Yarışmaya katılacak eserler öz, biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olmalıdır.
 • Oyunlar normal A4 boyutunda, 12 (on iki) punto Ariel fontu ile bilgisayar ortamında 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile yazılarak, sayfa numaraları sağ alta eklenerek, 7 (yedi) nüsha ve 1 (bir) dijital kopyası aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir/teslim edilmelidir.
 • Eserin hiçbir sayfasında kimlik bilgisi, ibare, işaret olmamalıdır.
 • Eserin ilk sayfasında eser sahibinin “RUMUZ”u, eser adı, oyunun türü ve kaç bölüm olduğu yazılmalıdır.
 • Eserin ikinci sayfasında oyun kişilerinin adları, yaşları, oyunun geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.
 • Yarışmacı eserinin yedi (7) kopyasını ve bir (1) dijital kopyasını üzerinde yalnızca RUMUZ’u yazılmış KAPALI BİRİNCİ ZARFA koymalıdır.
 • Yarışmacı üzerinde (CD)/içinde (Flash Bellek) yalnızca RUMUZ ve ESER ADI yazılmış bulunan eserin dijital bir (1) kopyasını KAPALI BİRİNCİ ZARFA eklemelidir. Bu elektronik ortamdaki kopyada eser sahibine ait hiçbir kimlik bilgisi, ibare, işaret olmamalıdır.
 • Yarışmacı kendisine ait kimlik bilgilerini içeren üzerinde yalnızca “RUMUZ”un bulunduğu KAPALI İKİNCİ ZARF içinde vermelidir. İkinci zarfın içinde yarışmacının imzalı, iki vesikalık fotoğrafı eklenmiş başvuru dilekçesi, özgeçmişi, kimlik bilgileri, açık adresi, telefon numarası ve –varsa- elektronik posta adresi bulunmalıdır.
 • Son başvuru süresi 30 Aralık 2022 günü mesai saati bitimine kadardır.
 • Eserler elden teslim edilebilir, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile yollanabilir. Postada meydana gelecek gecikme ve kayıplardan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sorumlu değildir. Her türlü posta ücreti yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya giren eserler ve kimlik zarfı açılmayacak şekilde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Evrak Ve Arşiv Şube Müdürlüğü’nce kayıt edilerek teslim alınır.

Bağımlılık Oyun Yazma Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 45.000 TL
 • İkinci: 42.500 TL
 • Üçüncü: 40.000 TL
 • 1.Mansiyon Ödülü: 37.500 TL
 • 2.Mansiyon Ödülü: 35.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası