hayvanat bahçesi macerası

Bayrak Temalı Karikatür Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Haziran 2021

✍️ Yarışmanın konusu: Ecdadın Ay Yıldızlı Türk Bayrağımızın ilelebet dalgalaması adına istiklal ve hak yolunda verdiği mücadele.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Konya'da yaşayan 12 yaş üstü herkes katılabilir

Yarışma başvurusu bitti!

Bayrak Temalı Karikatür Yarışması

Bayrak Temalı Karikatür Yarışması

 • Yarışmaya Konya ilindeki 12 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımız katılım sağlayabilir.
 • Her katılımcı yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.
 • Karikatürler A3 ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Katılımcıların eserlerini teslim etmeden önce www.selcukludapekguzelseyler.comadresinden kayıt oluşturmaları gerekmektedir.
 • Katılımcılar başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra formu ve eseriSelçuklu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğüne kargo ile ya da elden teslim edilerek ulaştırabilirler. Kargoda zarar gören eserlerden dolayı Selçuklu Belediyesi sorumlu değildir.
 • Gönderilen eserlerin sadece arka bölümünde katılımcının rumuz bilgisi yer alacaktır. Bunun dışında farklı bir bilgi eserin herhangi bir yerinde bulunmayacaktır. Katılımcı rumuz bilgisini kayıt sırasında da kayıt formunda ilgili alana yazacaktır.”Katılımcının adı soyadı sergileme sürecinde kurumumuzca kartvizite yazılarak çalışmanın altına yerleştirilecektir.”
 • Yarışmaya gönderilen eserlerdaha önce yayınlanmamış, kopyalanmamış ya da herhangi bir ödül kazanmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen karikatürlerden dereceye girenler Selçuklu Belediyesince muhafaza edilecektir. Dereceye girmeyip de sergilemeye layık görülen eserler eser sahibinin onayıyla Belediye tarafından muhafaza edilecektir.
 • Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Selçuklu Belediyesine verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Selçuklu Belediyesine izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya katılan tüm eser sahipleri yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Selçuklu Belediyesine aittir.

Bayrak Temalı Karikatür Yarışması Ödülleri

 • Ödül töreni için dereceye giren eser sahipleri ileiletişime geçilip, zaman ve yer bilgisi verilecektir.
 • Yapılan bilgilendirme üzerine dereceye giren 18 yaşından küçük katılımcıların ödül törenine Ailesinden en az bir temsilci ile katılmaları zorunludur
 • Birincilik Ödülü: Playstation 5
 • İkincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
 • Üçüncülük Ödülü: Profesyonel Resim Seti
 • Mansiyon ödülü dördüncü ve beşincilere Tablet verilecektir.
 • Dereceye giren,eserleri sergilenmeye hak kazanan ve emek vererek yarışmamıza katılım sağlayan tüm katılımcılara Türk Bayrağı ve Safahat Kitabı hediye edilecektir.

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası