İnsan Hazineleri Serisi - Birinci Nesil Hikayeleri


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Aralık 2020

✍️ Yarışmanın konusu: İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Engelli Hakları

✉️ Yarışmanın katılım şekli: E-Posta

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahibi kişiler, çifte vatandaşlarımız ve ilgili ülke vatandaşlarının katılımına açıktır.

Yarışma başvurusu bitti!

İnsan Hazineleri Serisi - Birinci Nesil Hikayeleri

Amaç:
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından organize edilen “İnsan Hazineleri Serisi-Birinci Nesil Hikayeleri” çağrısı ile 1961-1975 yılları arasında, dördüncü maddede belirtilen ülkelere göç eden birinci nesil göçmen hikayelerinin kayıt altına alınması yoluyla diaspora hafızasının güçlendirilmesine katkı sağlayacak yazılı ve görsel envanter sağlamak ve bu alana ilgi duyan insanlarımızı üretkenliğe teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Konu:

 1. 1961-1975 yılları arasında Türkiye’den Avrupa emek göçü kapsamında yurtdışına göç etme kararını alan birinci nesil göçmenlerin göç ettikleri ülkelerde yeni birer hayat inşa etmeye çalışırken yaşadıkları deneyimleri, anavatan ve mesken ülke ile kurdukları aidiyet ilişkilerini, birinci neslin belleklerinde yer edinen hikayeleri, kısacası birinci neslin göç hikayesini konu edinmektedir.
 2. Röportaj yapılan kişinin Türkiye’ye temelli geri dönüş yapmış olması başvuruya engel teşkil etmez.

Birinci Nesil Hikayeleri Katılım Koşulları

 1. Bu çağrı, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kart sahibi kişiler, çifte vatandaşlarımız ve ilgili ülke vatandaşlarının katılımına açıktır.
 2. Katılım için yaş veya ülke sınırlaması bulunmamaktadır.
 3. Katılımcılar bu çağrıya diledikleri kadar eserle başvurabilir. Bu çağrı kapsamında bir katılımcı, birden çok eser için ödül alabilir.
 4. Başkanlık katılımcılardan çağrı kapsamında ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri talep edebilecektir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması veya herhangi bir problem oluşması durumunda, problemin çözümüne yönelik Başkanlık ile iş birliğine girmemesi durumunda; katılımcı kural ihlali yaptığı gerekçesi ile bu çağrı kapsamından menedilir.
 5. Röportajlar için çekimler minimum HD kalitesinde ve 16:9 olarak gerçekleştirilmelidir. Çekim detayları için web sitesinde detayları paylaşılan çekim kılavuzu esas alınmalıdır.
 6. Tarafımıza iletilen röportajlarda ana dilin Türkçe olması gerekmektedir. Ancak çift dilli kullanımın gerektiği durumlarda diyaloğun Türkçe çevirisinin altyazı olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 7. Her bir röportaj için minimum süre 35 dakika olmalıdır. Röportajlarda yer verilen hatıralara ilişkin -varsa- dönem fotoğraflarının da başvuru sırasında tarafımıza iletilmesi beklenmektedir.

Gerekli Belgeler

 1. Başvuru için katılımcıların sozlutarih@ytb.gov.tr e-posta adresine şartnamede belirtilen belgeleri ekledikleri bir başvuru maili göndermeleri gerekmektedir.
 2. Başvuru sahipleri katılma koşullarını tamamlayabilmek için eserleri ile birlikte;
  • Eser sahibinin yüksek çözünürlükte 1 adet JPEG formatında fotoğrafı ve detaylı yazılı özgeçmişi ile iletişim bilgileri,
  • Eser sahibinin kimlik ya da pasaport önyüzü fotoğrafı,
  • Eser sahibi tarafından imzalanan şartname,
  • Röportaj yapılan kişinin yüksek çözünürlükte 1 adet JPEG formatında fotoğrafı ve detaylı yazılı özgeçmişi ile iletişim bilgileri,
  • Röportajın deşifresini iletmeleri gerekmektedir.
 3. Başvuru sırasında belirtilen belgeler ve başvuru konusu eserin, başvuru sahibi tarafından “Google Drive” alanına yüklenerek, URL kodunun e-postaya eklenmesi gerekmektedir. URL kodu yüklenmeden önce erişim seçeneği olarak “bu bağlantıya sahip herkes” seçeneği işaretlenmelidir. Aksi halde bağlantıya erişim sağlamamız mümkün olmamaktadır.

Değerlendirme Kriterleri

 1. Başkanlık bünyesinde oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca, eser sahibinin şartnamede belirtilen standartlara uygun bir başvuru yapıp yapmadığına ilişkin bir inceleme gerçekleştirilir ve başvuru koşullarını sağlayan katılımcılara ön onaya ilişkin e-posta yoluyla bilgilendirme yapılır.
 2. Ön onay alan eserler en fazla 20 iş günü içerisinde değerlendirilerek katılımcıya ödül almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin e-posta yoluyla ikinci bir bilgilendirme yapılır. Değerlendirme yapılırken şu kriterler dikkate alınacaktır:
  • Röportaj yapılan kişinin şartnamenin konusu olan birinci nesil göçmen olup olmadığı,
  • Röportajın çekim kılavuzunda belirtilen standartlara uygun olup olmadığı,
  • Anlatım dili ve kurgusu,
  • Röportajın özgün bir hikâyeye dayanması,
  • Anlatımın görsel ve işitsel niteliği.
 3. İletişim bilgilerinden kaynaklanan bir eksiklik nedeniyle kendisiyle iletişime geçilemeyen katılımcı, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 4. Katılımcı bu eseri değerlendirme, test etme ve kabul etme ve ödüllendiripödüllendirmeme konusunda tam yetkinin Başkanlığa ait olduğunu kabul eder.

Benzer İçerikler: