hayvanat bahçesi macerası

Birlikte Başardık Hikaye Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 31 Ekim 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 22 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: En az 1 Türk ve 1 uluslararası öğrencinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri başarı hikâyesi

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ülkemizde yükseköğrenim gören Türk ve uluslararası öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Yarışma başvurusu bitti!

Birlikte Başardık Hikaye Yarışması

Birlikte Başardık Hikaye Yarışması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Birlikte Başardık Hikaye Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Konu, en az 1 Türk ve 1 uluslararası öğrencinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri başarı hikâyesi olarak belirlenmiştir.
 • Ülkemizde yükseköğrenim gören Türk ve uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Hikâyeler Türkçe yazılmış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen metinler 2.000 kelimeyi geçmemelidir.
 • Eserlerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen metinler, Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır. A4 ebatında, üstten ve soldan 3 cm sağdan ve alttan 2,5 cm sayfa boşluğu kalacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Yarışmaya 1 Türk ve 1 uluslararası öğrenci olmak üzere toplamda en az 2 kişi katılım sağlayabilir.
 • Her bir katılımcı/ekip, yarışmaya en fazla 2 çalışmayla katılım sağlayabilir.
 • Tüm başvurular Türkiye Bursları Bilgi Sistemi üzerinden kabul edilecektir.
 • Başvurular, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme olmak üzere iki aşamalı olarak değerlendirilecektir.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son gönderim tarihinden sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Hikâyenin mutlaka gerçek bir olaydan yola çıkarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Söz konusu hikâyenin doğruluğu ve gerçekliğine dair katılımcılardan onay alınacaktır.
 • Eserler özgün nitelikte olmalıdır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir.
 • Bu şartnamede ayrıca belirtilmeyen konularda karar alma ve her türlü değişiklik yapma yetkisi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na aittir.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvurarak Yarışma Şartnamesi’nde yer alan tüm bilgileri kabul ettiğini ve başvuruda beyan ettiği tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Birlikte Başardık Hikaye Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 10.000 TL
 • İkinci: 7.000 TL
 • Üçüncü: 5.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası