hayvanat bahçesi macerası

Büyüklerimizden Masallar Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 29 Aralık 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 18 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: İyilik ile Gönüllere Dokun

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Kuran Kursları/İl Müftülükleri

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 40 yaş (01.01.1983) ve üstü olan herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Diyanet İşleri Başkanlığı

Yarışma başvurusu bitti!

Büyüklerimizden Masallar Yarışması

Büyüklerimizden Masallar Yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı Büyüklerimizden Masallar Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve yarışma gönüllülük esasına bağlıdır.
 • Yarışmaya jüri üyelerinin 1. derece yakınları katılamaz.
 • 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında, Kur’an kursları ve camilerde herhangi bir programda kaydı bulunan vatandaşlar katılabilecektir.
 • Yarışmaya 40 yaş (01.01.1983) ve üstü olan vatandaşlarımız katılabilecektir.
 • Katılımcılar yarışmaya sadece bir masal ile katılabilecektir.
 • Masallar, bilgisayar ortamında veya okunaklı bir şekilde el yazısıyla yazılabilecektir.
 • Masal en az 500, en fazla 2000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Yazılacak eserler geleneksel masal tekniğine uygun olmalıdır. Tekerleme ile başlamalı, duyulan geçmiş zaman kipi kullanılmalı (-mış) ve mutlu sonla bitmelidir.
 • Masallarda kullanılacak kahraman ve yer isimleri kültürümüze uygun olmalıdır. Masal kahramanları insanlar, hayvanlar ve çeşitli varlıklardan seçilebilir.
 • Katılımcılar, Ek-1’de yer alan Katılım Formu ve Taahhütname’yi, Ek-2’de yer alan Telif Formunu ve yazdığı masalı aynı zarf içerisine koyarak kayıtlı oldukları Kur’an kurslarına veya bağlı olduğu il müftülüklerine ileteceklerdir.
 • Katılım Formu ve Taahhütname ile Telif Formu doldurulmamış başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Yazılacak masalların her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Masallar daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olmalıdır. Masalın tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise masal değerlendirilmeye alınmayacak ve derece aldı ise iptal edilecektir.
 • Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • İyilik ile Gönüllere Dokun teması dışında yazılmış olan masallar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Masalları değerlendirmek üzere il müftülüklerinde 5 (beş) kişilik bir komisyon oluşturulacaktır.
 • Komisyon eğitim hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı, vaiz, eğitim uzmanı ve din hizmetleri uzmanı unvanlarında çalışan 2 (iki) müftülük personeli, 2 (iki) edebiyat öğretmeni veya yazar ile ilgili alanda çalışan 1 (bir) akademisyenden oluşturulacaktır.
 • İl müftülüklerince oluşturulan komisyon 08-12 Ocak 2024 tarihleri arasında toplanacak ve her jüri üyesi her masal için Ek-3’de yer alan değerlendirme formunu dolduracaktır. Masalların değerlendirilme işlemi tamamlandıktan sonra Ek-4’de yer alan form doldurarak ortalamada en yüksek puanı alan 3 (üç) masal belirlenecektir. Dereceye giren ilk 3 (üç) yarışmacıya yerel imkânlar kullanılarak ödül verilecektir.
 • Komisyon tarafından seçilen 3 (üç) masalın aslı, Katılım Ve Taahhütname Formu, Telif Formu ve komisyon tutanağı il müftülüklerince kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine 26 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecektir. Ayrıca müftülüklere gönderilen bütün eserlerin asılları, müftülüklerce muhafaza edilecek ve eserler, eser sahiplerine iade edilmeyecektir.

Büyüklerimizden Masallar Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 8.000 TL
 • İkinci: 6.000 TL
 • Üçüncü: 4.000 TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası