hayvanat bahçesi macerası

2. Ulusal Fotoğraf Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 20 Şubat 2022

✍️ Yarışmanın konusu: Çay ve İnsan

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır

Yarışma başvurusu bitti!

2. Ulusal Fotoğraf Yarışması

2. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Rize Valiliği Çay ve İnsan konulu 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor.

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik 18 yaş üstü amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/ veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Yarışmaya katılanlar bu esasları kabul etmiş sayılırlar.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj) ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb. ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayımlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Rize Valiliği, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Gönderilen JPG fotoğrafların, RAW DNG ham halleri, herhangi bir haksızlığın önüne geçmek için. mutlaka müdahalesiz fotoğrafı gönderende saklanması gerekmektedir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya Rize Valiliği Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışma sonucu Rize Valiliğinin www.rize.gov.tr adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu ve Jürilerin kararları geçerlidir

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası