hayvanat bahçesi macerası

Cumhuriyetin 100. Yılı Temalı Senaryo Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 30 Eylül 2023

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 15 Bin TL'dir.

✍️ Yarışmanın konusu: Cumhuriyetimizin 100. Yılı

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Türkiye’de iletişim, sinema ve televizyon alanında eğitim veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV)

Yarışma başvurusu bitti!

Cumhuriyetin 100. Yılı Temalı Senaryo Yarışması

Cumhuriyetin 100. Yılı Temalı Senaryo Yarışması

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV) Cumhuriyetin 100. Yılı Temalı Senaryo Yarışması düzenliyor.

Yarışma, kapsamında “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” ana başlığında;

 • “Benim Cumhuriyetim”
  • “Bence 100. Yıl”
  • “Genç Cumhuriyetimiz”
  • “Gençlerin Cumhuriyeti” temalarını işleyen kısa film senaryoları değerlendirilecektir.

Katılım Koşulları:

 • Başvuru sahibinin yanı sıra varsa diğer senaristler de kapsam başlığı altında belirtildiği biçimiyle, Türkiye’de iletişim, sinema ve televizyon alanında eğitim veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden oluşmalıdır.
 • Yarışmaya animasyon gibi farklı yapım teknikleri gerektiren senaryolar da katılabilir.
 • Senaryolar Türkçe yazılmalıdır.
 • Senaryo yazım tekniği serbesttir, -Fransız ya da Amerikan- her iki yazım formatında da olabilir.
 • Senaryonun hiçbir yerinde katılımcı ya da katılımcıların kimliğini, okulunu
 • vb. belli eden herhangi bir ibare ya da sembol yer almamalıdır.
 • Senaryoda sayfa numaraları mutlaka yer almalıdır.
 • Senaryo 10 sayfadan uzun olmamalıdır.
 • Her yarışmacı ya da ekip sadece bir eser ile yarışmaya katılabilir. Ortak yazılan senaryolarda ismi yer alan her öğrenci diğer bir senaryoda yer alamaz ve kendi adına senaryo başvurusunda bulunamaz.
 • Senaryo Times New Roman fontu ve 12 punto ile yazılmalı, 1,5 satır aralığında, kenar boşlukları alt/üst/sağ/sol 2,5 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.
 • İnternet üzerinden duyurusu yapılan web sitesine PDF formatında yüklenmelidir.
 • Web sitesinde yer alan başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Başvuruda yüklenmesi gereken bilgi ve belgeler şunlardır:
  • Başvuranın adı ve soyadı
  • Başvuranın öğrenci belgesi
  • Başvuranın fotoğrafı
  • Başvuranın e-posta adresi
  • Başvuranın GSM numarası
  • Başvuranın adresi
  • Başvuranın özgeçmişi
  • Senaryonun adı
  • Senaryo
 • Birden fazla senarist söz konusu ise her biri için aynı bilgiler web sitesine yüklenmelidir.
 • Senaryo birden fazla kişi tarafından yazılmış olsa bile iletişim web sitesine yüklenen ilk isim ile kurulacaktır.
 • Yarışma için gönderilen senaryolar en geç 30 Eylül 2023 günü saat 23.59’a kadar yarışma web sitesine belirtilen biçimde yüklenmiş olmalıdır.

Cumhuriyetin 100. Yılı Temalı Senaryo Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 7.000 TL
 • İkinci: 5.000 TL
 • Üçüncü: 3.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası