hayvanat bahçesi macerası

Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 22 Ağustos 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 195 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Websitesi

❗ Yarışmadaki kısıtlar: 18 yaş üstü herkes katılabilir.

🏢 Düzenleyen: Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB)

Yarışma başvurusu bitti!

Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması

Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması düzenliyor.

Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması’na katılacak proje/tasarımlar aşağıda belirtilen konularda tasarlanmalıdır. 1) Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri 2) Dış Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları 3) İç Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları 4) Amorf Modüler

Yarışma Öğrenci, Profesyonel ve Sınırsız olmak üzere üç kategoride düzenlenmektedir. a. Öğrenci Kategorisi

 • Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümleri ile diğer fakültelerin tasarım ile ilgili programlarında eğitim görüyor olmak.
 • Öğrenciler yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Öğrenci kategorisinde ekip olarak katılacak her bir yarışmacının eğitimine devam ediyor olması gerekmektedir. Bu kategoride yer alan ekipte profesyonel katılımcı yer alamaz.

b. Profesyonel Kategorisi

 • Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri lisans veya yüksek lisans bölümleri ile diğer fakültelerin tasarım ile ilgili programlarında mezun olanlara açıktır. Profesyonel katılımcılar yarışmaya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Yarışmanın “Profesyonel” kategorisinde ekip üyesi olarak katılacak yarışmacılardan her birinin lisans veya yüksek lisans programından mezun olmuş olması gerekmektedir. Profesyonel kategorisine başvuran ancak mezuniyet şartını sağlamayan adayların başvurusu geçerli sayılmayacaktır.

c. Sınırsız Kategorisi

 • Yarışmaya başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak
 • Mezuniyet şartı olmaksızın doğal taş konusunda özgün tasarımlar yapabileceğine inanan kişilerin katılımına açıktır. Ekip olarak katılım sağlanabilir.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılan her yarışmacının proje/tasarımında; özgünlük, yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce ticari olarak üretilmemiş olması, başka bir tasarım yarışmasında derece almamış olması şartları aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, başvurusu yapılan proje/tasarım yarışmadan diskalifiye edilir. Tasarım ödül kazandıysa Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğince ödül geri alınır. Ayrıca yarışmaya gönderilen tasarımın özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddianın olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Yarışma sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde sonuçlara itiraz süresi bulunmaktadır. Tasarıma 3. kişilerce itirazda bulunulmuş olması halinde jüri üyelerince itiraz değerlendirilip ilgili yarışmacıdan savunma talep edilecektir. Jürinin, itirazı haklı bulması halinde ilgili yarışmacının diskalifiye edilmesine karar verilebilir. Böyle bir durumda diskalifiye edilen yarışmacının projesi de web sitesinden kaldırılıp bütün ödüller geri alınacaktır.
 • EİB’in herhangi bir çalışanının, birinci dereceden yakını Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması’na katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, ödül almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.
 • Yarışmadaki jüri üyelerinin birinci dereceden yakın akrabaları, başvuru çalıştıkları ve/veya sahibi oldukları kurumlarda çalışan bir kişi Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışmasına katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.
 • Bir yarışmacı yarışma konularından herhangi biri veya birden fazla konu için proje geliştirebilecektir. Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla proje/tasarım ile katılsa dahi sadece bir para ödülü alabilir.
 • EİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Verilen süre içerisinde belge asıllarını göndermeyen katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.amorf.org” web sitesinden temin edilecek ve yarışmaya başvuru web sitesi aracılığıyla yapılacaktır. Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve web sitesine yüklenmesini takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.
 • Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden, yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
 • Gönderilecek tasarımlarda rumuz, kategori ve tasarım açıklaması dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
 • Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda tasarım yarışma kapsamından çıkarılacaktır.
 • Başvurusu alınan tasarımların değerlendirmesi jüri tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Dereceye giren ve jüri tarafından üretilmesi uygun bulunan tasarımlar yarışmacının üretim sürecine katılımı ile sponsor firma tarafından gerçekleştirilecektir. Üretimi gerçekleştirilen tasarımlar, EİB tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecektir.
 • Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç son başvuru tarihinde saat: 23:59’a kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin son başvuru tarihi itibarıyla saat:23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Yüklemede oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma raportörüne ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.
 • Tasarımcı tasarımı sisteme yükleyerek, tasarımın tüm sorumluluklarını kabul ettiğini beyan etmektedir.
 • Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması Ödülleri

Öğrenci Kategorisi:

 • Birinci: 25.000 TL
 • İkinci: 20.000 TL
 • Üçüncü: 15.000 TL

Profesyonel Kategori:

 • Birinci: 50.000 TL
 • İkinci: 40.000 TL
 • Üçüncü: 30.000 TL

Sınırsız Kategorisi:

 • Sadece 1 Tasarıma ödül verilecektir. Ödül değeri: 15.000 TL

Başvuru Formu


Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası