hayvanat bahçesi macerası

Edirne’nin Kurtuluşunun 100 Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması


🗓️ Yarışmanın son başvuru tarihi: 17 Haziran 2022

🏆 Yarışmanın toplam para ödülü: 150 Bin TL'dir.

✉️ Yarışmanın katılım şekli: Elden/Posta/Kargo

❗ Yarışmadaki kısıtlar: Ekip olarak katılım sağlanmalıdır.

🏢 Düzenleyen: Edirne Belediyesi

Yarışma başvurusu bitti!

Edirne’nin Kurtuluşunun 100 Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması

Edirne’nin Kurtuluşunun 100 Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması

Edirne Belediyesi Edirne’nin Kurtuluşunun 100 Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması düzenliyor.

Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılacakların mesleğinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne üye bir odası bulunması halinde, katılımcı, ilgili oda üyesi olmalı ve meslekten men cezalısı durumunda olmamalı; odası bulunmayan ekip üyelerinin üniversiteden mezun olduklarını gösterir lisans diploması sahibi olmaları gerekmektedir.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ile atayanlar arasında olmamalıdır.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamalıdır.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamalıdır.
 • Edirne Belediyesi’nde, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamalıdır.
 • “Kimlik Zarfı” içinde yer alması istenen tüm belgeler eksiksiz olmalıdır.
 • Ekip üyelerinin her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.
 • Ekip üyelerinin her biri Edirne Belediyesi’ne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar
 • Yarışmaya katılım işlemlerinin tamamlanabilmesi adına; Edirne Belediyesi’nin https://100yilanityarismasi.edirne.bel.tr web adresinde yer alan kayıt formunun doldurulması ve şartnamenin satın alınması zorunludur.
 • Bir kişi yalnızca bir yarışma ekibinde yer alabilir. Birden fazla ekipte yer alamaz. Bir kişinin birden fazla ekipte yer aldığının tespiti; ilgili ekipler için yarışmadan çıkarılma nedeni sayılacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler:

 • Çizim Seti: Yarışmacılardan, önerilerine ilişkin teslimleri, aşağıdaki başlıkları esas alarak yapmaları beklenir. En fazla 2 adet dikey/yatay A0 pafta teslim edilmelidir. Paftalar, fotoblok baskı halinde olmalıdır.
 • Kavramsal yaklaşım: Edirne’nin kültürel ve tarihsel perspektifini bütüncül olarak sunacak projeler beklenmektedir. Anıt ve anma alanı tasarımcılarının fikirlerini ilişkilendireceği ve ifade edeceği bölümdür.
 • Üst ölçek yaklaşım: Hıdırlık Tepesi’nin Edirne lokasyonu, yakın ve uzak çevre ilişkileri, uzaktan algılama, ulaşım ve erişime ilişkin şematik yaklaşımları içermeli ve aktarmalıdır.
 • Yakın çevre ilişkileri: Hıdırlık Tepesi, Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi ve yakın çevresine özgü ilişkilerin işlendiği bölümdür. Meriç Nehri cephesi, E-5 karayolu, tarihi doku, Yıldırım Mahallesi ve ulaşım öngörüleri aktarılmalıdır. Bu bağlamda;
  • 1/1000 ölçekte vaziyet planı,
  • Tasarımın Hıdırlık Tepesi, Yıldırım Mahallesi, E-5 karayolu, Karaağaç Mahallesi, TEM otoyolu ilişkilerini gösterebilecek siluet,
  • Yakın çevre ilişkilerini boyutsal olarak anlatacak şemalar,
  • Gerek görülmesi halinde etaplama senaryoları hazırlanmalıdır.
 • Yakın ilişkiler: proje ve kavramın mimari yaklaşımın yapısal ve detay ölçeğini kapsamaktadır. Anıt ve anma alanı projesinin boyutlarına göre;
  • 1/200 ya da 1/500 yerleşim planı,
  • Kesit ve görünüş,
  • 1/20 veya 1/50 ölçekte prensip detay planları,
  • Maket/model,
  • Anıtın 1/1 kısmının herhangi bir yerinden 50×50 cm’yi geçmemek koşulu ile detay çalışma,
  • Görseller.
 • Proje Kitabı: Tüm dosyayı içeren dikey A3 formatında spiralli olarak hazırlanmış bir proje kitabı teslim edilmelidir. Rapor, mimari rapor, peyzaj raporu ve kentsel tasarım raporu kitapta yer almalıdır. Raporların her biri kavramsal yaklaşım, uygulama ve teknik detayları içermelidir. Yaklaşık maliyet tablosu da hazırlanarak Kimlik Zarfı içinde yer almalıdır. Sunulan projelerin uygulama süresi öngörüsü de bu kitapta belirtilmeli; anıt ve anma alanının 25 Kasım 2022 tarihinde açılacağı dikkate alınmalıdır.

 • Dijital Teslimler: Teslim edilecek çizim ve raporlar ayrıca dijital olarak USB bellek ile teslim edilmelidir.
  • Sunum paftaları: Orijinal ölçülerde hazırlanmış pdf formatında
  • A0 paftalar: Her biri en çok 20 MB dosya büyüklüğünde
  • Teslim edilecek dijital gerecin ölçü ve nokta yoğunluğu (çözünürlük) ayarları sonradan değiştirilmemeli ve gönderilecek ölçü ve yoğunlukta olmalıdır.

Başvuruya ait tüm dokümanlar, yarışma takviminde “Projelerin Son Teslim Tarihi ve Saati” olarak belirtilen 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar elden ya da posta veya kargo yoluyla Edirne Belediyesi 100. Yıl Anıtı Yarışma Bürosu’na teslim edilecektir. Posta veya kargo ile gönderilmesi durumunda belirlenen koşullara uyulacaktır. Posta veya kargo için belirlenen koşullara uymayan projeler dikkate alınmayacaktır.

Edirne’nin Kurtuluşunun 100 Yılı Anıtı Fikir Projesi Yarışması Ödülleri

 • Birinci: 60 Bin TL
 • İkinci: 40 Bin TL
 • Üçüncü: 20 Bin TL
 • 3 Adet Mansiyon Ödülü: 10 Bin TL

Benzer İçerikler:

hayvanat bahçesi macerası